Liczne osiągnięcia i wyróżnienia jeszcze bardziej zachęcają polskich naukowców z poznańskiego instytutu w przedstawianiu kolejnych pomysłów i innowacji. Kolejny z projektów zagłębia się w sferę budowania hybrydowego magazynu energii współpracującego z odnawialnymi źródłami energii.

– Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu różnego rodzaju akumulatorów, połączonych w pakiety do budowy modułowego, hybrydowego magazynu energii. Na rynku nie widzimy takich systemów, opartych na akumulatorach wykonanych w różnych technologiach i charakteryzujących się różnymi parametrami, z możliwością współpracy np. z generatorami OZE, oceniają członkowie zespołu badawczego dr hab. inż. Katarzyna Lota i mgr inż. Karol Kopciuch.

Prowadzone badania są finansowane w ramach projektu pt.: ”Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania” o numerze POIR.04.01.02-00-0099/17-00 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. Celem projektu jest budowa magazynu energii opartego o moduły wykonane z akumulatorów kwasowo-ołowiowych, litowo-jonowych oraz superkondensatorów. W skrócie, system „HYBDUAL” został zaprojektowany i wykonany z filozofii „klocków”. Całość systemu jest podzielona na poszczególne funkcjonalne bloki.

– Innowacyjnością tego projektu jest propozycja budowania systemu w postaci „klocków” i elementów, które możemy swobodnie ze sobą zestawiać i w zależności od potrzeb przyszłego klienta, budować system. Nie ma specjalnych wymagań w stosunku do przyszłego użytkownika, który nie musi znać tych systemów, wystarczy, że będzie potrafił te klocki ze sobą połączyć, a system połączeniowy uniemożliwi jakiekolwiek błędy. Liczba „klocków” zależy od zapotrzebowania klientów, podkreśla dr Stanisław Maleczek, kierownik projektu – pracownik Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj