Profesjonalnie przygotowane tereny inwestycyjne i lokalizacja przy głównym szlaku komunikacyjnym na pograniczu Polski i Czech – to atuty Gminy Krzyżanowice.

Dwa miliony – do takiej liczby mieszkańców Kraju Śląsko-Morawskiego w Czechach oraz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego daje bezpośredni dostęp gmina Krzyżanowice. Gmina (70 km kw., blisko 11,5 tysiąca mieszkańców) położona jest na południowym krańcu województwa śląskiego w Euroregionie Silesia. Strategiczna jest przede wszystkim lokalizacja. Tu zbiegają się ważne szlaki komunikacyjne: autostrada A1 (wjazd na autostradę – kierunek Gliwice) i A4, D1 – kierunek Praga (Czechy), drogi krajowe nr 45 i 78, droga wojewódzka nr 936 (Polska).
Dużą rolę odgrywają linie kolejowe łączące gminę Krzyżanowice z Opolem, Wrocławiem oraz Rybnikiem i całym Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Przejście kolejowe usytuowane na linii E 59 stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmö – Ystad do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Jest to najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. W związku z tym niewiele czasu zajmuje dojazd do położnych w niedalekim sąsiedztwie dużych rynków zbytu – aglomeracji ostrawskiej, rybnickiej, opolskiej i katowickiej.
W samych Krzyżanowicach na przedsiębiorców czeka 110 hektarów pod zabudowę gospodarczą (ponad 23 hektary pod działalność usługową, natomiast pozostałe 80 zagospodaruje przemysł i przedsiębiorstwa produkcyjne). Grunty posiadają pełne plany zagospodarowania przestrzennego, które można aktualizować pod kątem rozwoju potencjału gospodarczego terenu. Włodarze proponują firmom ulgi inwestycyjne na czas prowadzenia działalności gospodarczej, a także pełną pomoc ze strony urzędników.
Gwarantujemy przyszłym inwestorom profesjonalnie przygotowane kadry i pracowników, z których duży procent posiada wykształcenie techniczne i wyższe, a ich atutem jest posiadane doświadczenie i dobre praktyki wyniesione z pracy w firmach polskich i zagranicznych – informuje wójt Krzyżanowic, Grzegorz Utracki.
Dodaje, że działające w gminie zakłady eksploatujące materiały budowlane, zabezpieczą w razie potrzeby każdą ilość piasku, żwiru oraz materiałów przetworzonych w postaci kostki brukowej. Na atrakcyjność inwestycyjną gminy  wpływa sąsiedztwo dużych ośrodków przemysłowych, zarówno po polskiej (region raciborski z takimi firmami jak SGL Carbon, Rafako, Henkel, Rafamet, Mieszko, Koltech, Rameta, aglomeracja katowicka, agloremacja rybnicko-wodzisławska oraz konurbacja górnośląska) jak i czeskiej stronie (zagłębie ostrawsko-karwińskie, Opawa). Sprzyja to lokowaniu w miejscowości firm logistycznych, transportowych oraz małych i średnich zakładów pracujących na rzecz dużych odbiorców w regionie. Intensywnie rozwija się lokalny sektor usług gastronomicznych i turystycznych, rolnictwo oraz przetwórstwo, a także branża odnawialnych źródeł energii. Do liderów w tym zakresie zaliczyć można między innymi:  Alas Utex Sp. z o. o., Poll – Nussbaumer Sp. z o.o., Ekoland czy Home Instal.

– Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi inwestorami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, niezależnie od branży, jaką reprezentują. Do tej pory pojawiało się zainteresowanie naszymi terenami inwestycyjnymi nie tylko ze strony polskich przedsiębiorstw, ale też czeskich i niemieckich. W gminie swoje siedziby mają już firmy z kapitałem austriackim – zaznacza wójt Utracki.

Perspektywy rozwoju gospodarczego wzmacnia realizowana obecnie budowa zbiornika Racibórz. To największa w ostatnich latach inwestycja hydrotechniczna w Polsce, która zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dorzecza górnej Odry, a także zwiększy potencjał turystyczny regionu. Plany udrożnienia drogi wodnej Ostrawa-Chałupki-Racibórz-Kędzierzyn-Koźle, a także śmiałe projekty budowy kanału Odra-Dunaj, każą już dziś spojrzeć na Krzyżanowice jako doskonałe miejsce do inwestycji, przede wszystkim w szeroko rozumianej logistyce.
Włodarze gminy w ostatnich latach przeprowadzili wiele inwestycji infrastrukturalnych, na które pozyskali pieniądze zewnętrzne. – Utwardziliśmy wszystkie drogi, a sołectwa zwodociągowano, zgazyfikowano i zelektryfikowano – tłumaczy wójt. Nie zapominamy także o wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Przykładem jest „Start Up na pograniczu” – innowacyjny mikroprojekt realizowany w ramach Euroregionu Silesia. Polegał on na promowaniu przedsiębiorczości wśród polskiej i czeskiej młodzieży. Podczas wyjazdów, warsztatów i szkoleń młodzi mieszkańcy regionu poznawali podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Innym ciekawym przedsięwzięciem władz Krzyżanowic była „Akademia przedsiębiorczości”.
Efekty działań zaowocują pobudzeniem gospodarczym w regionie oraz wykształceniem przyszłych kadr pracowniczych. To bardzo istotna informacja w kontekście lokowania tu siedzib swoich firm przez przedsiębiorców, dla których istotny jest kapitał ludzki i wykwalifikowana siła robocza – zaznacza Grzegorz Utracki. – Lecz nie skupiamy się wyłącznie na wdrażaniu innowacji. Przykładamy też szczególną wagę do dbałości o środowisko – podkreśla.

W gminie od lat funkcjonuje program ograniczenia niskiej emisji PONE, a w przyszłości planuje się przeprowadzenie zadań w zakresie energii odnawialnej, a przede wszystkim inwestycji związanych z fotowoltaiką. Od wielu lat także wzorcowo działa gospodarka odpadami – w tym selektywna zbiórka „u źródła”.

Gmina przeprowadziła również w ostatnich latach warte uwagi inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i sportową. Do takich zaliczyć można boiska ze sztuczną nawierzchnią czy liczne szlaki rowerowe z atrakcjami, które umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego mieszkańców i gości. Do najciekawszych atrakcji należą m. in. obiekty o unikatowych walorach zabytkowych. To jednak nie koniec działań przeprowadzanych w tym kierunku, bowiem przygotowywane są już następne przedsięwzięcia.

Planujemy budowę nowoczesnej hali sportowej oraz profesjonalnego zaplecza odnowy biologicznej z sauną i siłownią. Co więcej, na terenie hali organizowane    będą również rozmaite targi i imprezy gospodarcze, co dodatkowo podniesie wartość i znaczenie tej inwestycji. Obiekt zlokalizowany będzie przy drodze krajowej, a więc w bardzo dobrej lokalizacji – deklaruje wójt.

Niezaprzeczalnie największym walorem gminy jest jej położenie geograficzne, więc również związane z tym faktem atrakcje turystyczne i wypoczynkowo-rekreacyjne, jednakże przede wszystkim tereny inwestycyjne oraz potencjał ludzki – pracowici i solidni mieszkańcy.

 Tomasz Bojnicki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj