To rozwiązanie, które może zrewolucjonizować sektor energetyczny. Jego szczegóły przybliżył dr inż. Bartosz Moszowski, dyrektor Centrum Badań i Rozwoju NitroSynCat w Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

Są Państwo autorem innowacyjnej w skali kraju technologii oczyszczania biogazu do biometanu. Skąd zrodził się pomysł na prace nad tym przełomowym rozwiązaniem?

Pomysł na prace nad innowacyjną technologią oczyszczania biogazu do biometanu zrodził się z połączenia głębokiego zrozumienia aktualnych wyzwań środowiskowych, z którymi zmaga się Polska oraz z potrzeby znalezienia zrównoważonych rozwiązań energetycznych. W obliczu narastającej presji dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz rosnącego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, naszym zdaniem biometan będzie kluczową częścią transformacji energetycznej. Technologia ta została opracowana przez osoby z bogatym doświadczeniem w przemyśle chemicznym, które zdecydowały się przenieść swoją wiedzę i doświadczenie na nowy, dynamicznie rozwijający się obszar, jakim są biogazownie i biometanownie. Nasza głęboka znajomość procesów chemicznych i doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami przemysłowymi okazały się nieocenione w tworzeniu unikatowych rozwiązań, które mają kluczowe znaczenie dla efektywnego przetwarzania biogazu w biometan o wysokiej czystości. Dzięki naszej ekspertyzie, możliwe było skonstruowanie i zoptymalizowanie procesów technologicznych w sposób, który nie tylko spełnia, ale często przekracza obecne standardy ekologiczne i efektywnościowe. Prace nad technologią oczyszczania biogazu do biometanu są dla nas nie tylko odpowiedzią na bieżące wyzwania, ale także inwestycją w przyszłość instytutu. Dzięki temu projektowi otwieramy nowe perspektywy dla zrównoważonego rozwoju i pokazujemy, że nauka i technologia mogą iść w parze z ekologią i gospodarką.

Jak rozwiązanie działa w praktyce, gdzie będzie mogło zostać zastosowane?

Nasze rozwiązanie w praktyce polega na efektywnym oczyszczaniu biogazu do biometanu, który można wykorzystać jako czyste paliwo w różnych sektorach energetycznych. Technologia, którą opracowaliśmy, opiera się na adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA),
a wprowadzone przez nas rozwiązania pozwalają na głębokie usunięcie zanieczyszczeń takich jak azot, tlen oraz dwutlenek węgla z surowego biogazu. Dzięki temu procesowi, biometan osiąga czystość przekraczającą 99,4% metanu, co sprawia, że jest on idealnym źródłem energii dla przedsiębiorstw energetycznych. To nie tylko znacznie przewyższa standardy wymagane na większości rynków, ale także otwiera drzwi do szerokiego komercyjnego wykorzystania biometanu, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w przemyśle chemicznym oraz transporcie. Ponadto dzięki specjalnym rozwiązaniom technologia nie powoduje emisji metanu ubocznego, dzięki czemu będzie spełniać najnowsze wymagania Dyrektywy Metanowej Unii Europejskiej, która będzie nakładała na państwa członkowskie surowe regulacje dotyczące redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Warto podkreślić, że realizacja projektu z partnerem biznesowym, jakim jest Envirogas Sp. z o.o. w Czystym Regionie Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, wykorzystującym rodzimą technologię. Realizacja tego projektu zasygnalizowała zmianę podejścia w krajowym sektorze energetycznym. Jest to przykład, jak nauka połączona z innowacyjnymi technologiami przemysłowymi może przynosić rozwiązania mające realny wpływ na poprawę jakości życia i ochronę środowiska.

Biometanownia, źródło: Photogenica

Jak polski rynek zareagował na to rozwiązanie i czy udało się już Państwu pozyskać partnerów biznesowych?

Reakcja polskiego rynku na nasze unikatowe rozwiązanie w zakresie technologii oczyszczania biogazu do biometanu jest niezwykle pozytywna, co potwierdza rosnące zainteresowanie naszą technologią w kraju. Wzrost świadomości ekologicznej oraz potrzeba dywersyfikacji źródeł energii sprzyjają rozwojowi technologii związanych z biometanem. Proces pozyskania partnera biznesowego, jakim jest Envirogas Sp z o.o. był skomplikowany i wymagał dużo czasu oraz zaangażowania. Trwał ponad rok, w trakcie którego skupialiśmy się na przekazywaniu wartości naszej technologii oraz na wykazywaniu, jak może ona przyczynić się do zrównoważonego rozwoju energetycznego w Polsce. Wiele spotkań, prezentacji oraz negocjacji pozwoliło nam na nawiązanie kontaktów, co niesie za sobą obiecujące perspektywy na przyszłość. Jest to wyraźnym sygnałem, że kierunek, w którym podążamy, jest zgodny z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami. Optymizm i wsparcie, jakie otrzymujemy, motywują nas do dalszej pracy i innowacji w dziedzinie zielonych technologii.

Czy planują Państwo pójść z projektem o krok dalej – proponując nowatorskie rozwiązanie także za granicą?

Tak, planujemy pójść z naszym projektem o krok dalej, rozszerzając jego zasięg także poza granice Polski. Jednakże, zanim rozpoczniemy ekspansję międzynarodową, naszym priorytetem jest dalszy rozwój technologii oraz wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji biowodoru. Biometan, który będzie produkowany na bazie naszej technologii, oferuje solidną podstawę do dalszych prac nad biowodorem, co stanowi naturalne uzupełnienie i rozszerzenie naszej oferty technologicznej. Skupiamy się obecnie na opracowaniu i doskonaleniu procesów, które pozwolą na efektywne wykorzystanie biometanu do produkcji biowodoru. Biowodór, podobnie jak biometan, jest odpowiedzią na globalne wyzwania związane z dekarbonizacją i może być używany w sektorach, gdzie elektroliza wodoru może być mniej efektywna z powodu ograniczeń infrastrukturalnych czy kosztów energii elektrycznej. Prace nad biowodorem pozwalają nie tylko na rozszerzenie naszego portfolio technologicznego, ale także na oferowanie kompleksowych rozwiązań, które mogą być atrakcyjne dla rynków międzynarodowych, gdzie zapotrzebowanie na zrównoważone i innowacyjne źródła energii ciągle rośnie. Integracja produkcji biometanu i biowodoru może przynieść znaczące korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, a także umożliwić nam wejście na nowe rynki z bardziej kompleksową ofertą.

Stawiają Państwo na zieloną chemię. Biorą Państwo zatem czynny udział w transformacji energetycznej – jak ważna jest ona obecnie w naszym kraju?

Transformacja energetyczna jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym krajem, mając kluczowe znaczenie dla przyszłości ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej Polski. W odpowiedzi na globalne wyzwania związane z koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonego rozwoju, powołaliśmy w naszym instytucie Centrum Badań i Rozwoju NitroSynCat oraz Grupę Badawczą Dekarbonizacja Przemysłu. Nasz zespół skupia się na rozwoju i wdrażaniu innowacji w dziedzinie zielonej chemii, które mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu chemicznego na środowisko. Wierzymy, że zaangażowanie w zieloną chemię i dekarbonizację jest nie tylko odpowiedzią na bieżące wyzwania, ale również inwestycją w przyszłość, która pozwoli Polsce stać się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i nowoczesnych technologii. Nasze działania w tym obszarze są wyrazem głębokiego przekonania o strategicznej roli nauki i innowacji w kształtowaniu przyszłości energetycznej naszego kraju.

Przybliżyliśmy projekty już zrealizowane, stąd pytanie, czy są już plany na kolejne zadania, jeśli tak, czego będą dotyczyły?

Tak, mamy już plany dotyczące kolejnych projektów, które będą kontynuacją naszych dotychczasowych działań i będą jeszcze głębiej angażować nas w obszary, które już wcześniej zostały zidentyfikowane jako kluczowe dla naszej działalności. Nasze przyszłe inicjatywy skoncentrują się przede wszystkim na dalszym rozwoju technologii związanych z produkcją biometanu oraz analizą możliwości związanych z biowodorem, zielonym wodorem oraz procesami obejmującymi szeroko rozumianą dekarbonizację przemysłu. Wszystkie nasze przyszłe projekty będą prowadzone z myślą o zrównoważeniu oraz maksymalnej efektywności energetycznej. To podejście nie tylko odpowiada na globalne wyzwania klimatyczne, ale również umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w coraz bardziej zrównoważonym przemyśle energetycznym. Kontynuując naszą misję innowacji, planujemy rozszerzyć współpracę z instytucjami naukowymi i partnerami przemysłowymi. To połączenie sił ma na celu nie tylko rozwój nowych technologii, ale także implementację już istniejących rozwiązań na większą skalę. Współpraca ta będzie obejmować także działania edukacyjne i promocyjne, mające na celu podnoszenie świadomości na temat możliwości, jakie oferuje zielona chemia i zrównoważone źródła energii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj