Warszawska Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to jeden z wiodących ośrodków akademickich w kraju. Jakie rozwiązania są stosowane, by na bieżąco odpowiadać na potrzeby rynku?

W związku ze zmianami w ustawodawstwie o szkolnictwie wyższym w WSEiZ przygotowujemy modyfikacje w programach kształcenia, tak by były one dostosowane do nowego praktycznego profilu kształcenia, który proponujemy studentom na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Wzornictwo, Ochrona Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzania, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zdrowie Publiczne. W tworzeniu programów pomagają nam członkowie Rad Pracodawców –przedstawiciele sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej. We współpracy z pracodawcami nieustannie monitorujemy zmieniające się wymogi rynku pracy, dzięki czemu szybko i elastycznie możemy dopasować ofertę do zaistniałych potrzeb.

 

Uczelnia realizuje kilka projektów współfinansowanych ze środków unijnych – który z nich jest najistotniejszy w kontekście dalszego rozwoju WSEiZ?

Niezwykle istotnym był dla nas “Program Rozwoju WSEiZ”, dzięki któremu studenci m.in. skorzystali z dodatkowych zajęć projektowych czy płatnych praktyk i staży. Program pozwolił nam także wyposażyć sale dydaktyczne w nowoczesny sprzęt, który nadal służy do prowadzenia zajęć.

Obecnie wdrażamy kolejny projekt „E-usługi w WSEiZ”. Przedmiotem projektu jest realizacja e-usług, dzięki którym wprowadzimy nowe i usprawnimy usługi obecnie świadczone drogą elektroniczną. Uzyskamy interoperacyjność aplikacji, poprawimy zarządzanie i uzyskamy oszczędności w realizacji procesów administracyjnych. Zwiększymy wgląd w zasoby cyfrowej informacji Uczelni, a osobom niepełnosprawnym ułatwimy dostęp do świadczonych przez Uczelnię usług. Realizacja tego projektu przyczyni się do niwelowania różnic społecznych i terytorialnych, przez co rynek pracy wzbogaci się o kompetentnych i wykształconych pracowników, potrafiących korzystać z technologii informacyjnych.

 

Pomimo dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy WSEiZ jest gwarantem odniesienia sukcesu zawodowego. Jakie nowe propozycje przygotowujecie Państwo w najbliższym czasie?

Naszym priorytetem jest otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Myślimy o utworzeniu studiów II stopnia na kierunkach, na których obecnie mamy I stopień. Chcemy rozwijać specjalności by wiedza na nich zdobywana była jak najbardziej praktyczna. Badamy również potrzeby uruchomienia nowych studiów podyplomowych. W nadchodzącym roku akademickim w naszej ofercie po raz pierwszy proponujemy kierunki „Akademia Zarządzania Kulturą” oraz „Rysunek i Malarstwo”.

W WSEiZ dbamy aby edukacja opierała się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale także na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*