Nanomateriały  węglowe  znajdują  obecnie  różne  interesujące  zastosowania,  np. w katalizie,  w ochronie środowiska, w medycynie czy do przechowywania energii. Właściwości tych materiałów można  dodatkowo  zmieniać,  na  przykład  otrzymując  kompozyty  składające  się z  materiału węglowego i związków metali.

Projekt PhotoRed stanowi kontynuację i rozszerzenie badań prowadzonych w ramach poprzedniego projektu polsko-norweskiego „SolSorb” realizowanego przez to samo konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Południowo-Wschodniej Norwegii (USN) oraz SINTEF (oddziały Industry oraz Ocean).

W ramach poprzednio zrealizowanego projektu opracowaliśmy materiały do skutecznego wychwytywania uciążliwego gazu cieplarnianego – ditlenku węgla. Rozpoczęty niedawno projekt PhotoRed idzie o krok dalej – celem badań jest opracowanie materiałów umożliwiających przerób wychwytywanego ditlenku węgla do użytecznych produktów. W tym celu zaproponowaliśmy rozwiązanie polegające na fotokatalitycznej i fotoelektrochemicznej redukcji ditlenku węgla, mówi Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Tematyką wychwytywania i przerobu ditlenku węgla zajmują się liczne grupy badawcze na całym świecie, ponieważ wzrost stężenia tegu gazu cieplarnianego w atmosferze prowadzi do ocieplenia klimatu i intesyfikacji wielu związanych z tym niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Informowanie o wynikach projektu jest kierowane do dwóch grup odbiorców: naukowców specjalizujących się w tematyce CCSU (carbon capture, storage and utilisation) oraz społeczeństwa. Pierwsza grupa odbiorców jest powiadamiana o wynikach projektu poprzez publikacje w czasopismach naukowych o szerokim zasięgu, zgłaszane patenty oraz udział w tematycznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Społeczeństwo jest informowane o wynikach projektu przy użyciu środków masowego przekazu (wywiady radiowe i prasowe), strony internetowej projektu oraz udziału w forach biznesowych – jak Forum Inteligentnego Rozwoju. W roku 2022 oraz 2023 przewidujemy aktywny udział w Dniach Skandynawskich organizowanych co roku w maju w Szczecinie przez Urząd Miasta Szczecin wraz z ambasadami Norwegii, Szwecji, Dani i Finlandii i stanowiących platformę współpracy samorządowej i biznesowej, podsumowuje Prof. Narkiewicz.

Życzymy samych sukcesów w dalszych miesiącach realizacji projektu.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj