Kompozyty przyszłości

0
20

Rozmowa z dr inż. Rafałem Mechem na temat projektu pn. „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowanie w obszarze odzyskiwania i transformacji energii”.

W projekcie naukowców z Politechniki Wrocławskiej niezwykle istotnym elementem jest opracowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych opartych na cząstkach materiału o gigantycznej magnetostrykcji i strukturach nanokrystalicznych o polepszonych właściwościach magnetycznych do zastosowań w obszarze odzyskiwania i zmiany energii mechanicznej na użyteczną energię elektryczną.

Obecnie nadal poszukuje się materiału, który przy odpowiednich parametrach pozwalałby na uzyskanie dużej sprawności w przypadku zmiany energii o której mowa wyżej i umożliwił wykorzystanie jej do zasilana rożnego typu elementów elektronicznych. Spowodowane jest to chęcią minimalizacji kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej do odbiorników w tradycyjny sposób (za pomocą przewodów), jak również ograniczeniem pojemności w przypadku stosowanych obecnie baterii litowo-jonowych. 

Co kryje się dla Pana pod pojęciem innowacyjności?

Innowacyjność/innowacja to dla mnie połączenie nowoczesności z przydatnością. To zdolność i duża motywacja do prowadzenia badań naukowych, które rozwijają poszukiwanie różnych koncepcji rozwiązań i pomysłów.

Jak można opisać obszar Pańskich zainteresowań?

Obszarem moich zainteresowań są materiały typu smart (głównie z zakresu materiałów pobudzanych polem magnetycznym). Początek miał miejsce w czasach studenckich podczas pisania pracy magisterskiej na ich temat. Poprzez rozwijanie materiałów w kolejnych latach okazało się, że można je wykorzystywać do różnych aplikacji (związanych z szeroko rozumianą energetyką).

Przejdźmy do projektu. Jaki jest jego główny cel?

W naszej pracy/projekcie skupiamy się i dążymy do zaprojektowania materiału trójskładnikowego. Dodatkowy trzeci element polepszy właściwości pozostałych składników kompozytowych, w wyniki czego uzyskamy ogromną sprawność w zmianie energii mechanicznej, na energię elektryczną.

Mogę powiedzieć, że urządzenia małej mocy na których się skupiamy (nie mam na myśli komputerów, tabletów, telewizorów, ale np. małe czujniki, które możemy wykorzystywać na różnych konstrukcjach, czy w medycynie) w oparciu o innowacyjny materiał kompozytowy, znajdą swoje zastosowanie jako źródło zasilania.

Projekt Lider IX nr LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018 jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here