dr Katarzyna Antoniak-Jurak
dr Katarzyna Antoniak-Jurak

Naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach pod kierownictwem dr Katarzyny Antoniak-Jurak prowadzą badania nad poszukiwaniem nowatorskich formuł katalizatorów niezbędnych dla technologii wodorowych w tym do stosowanego w przemyśle procesu konwersji tlenku węgla z parą wodną.

Konwersja tlenku węgla z parą wodną (ang. Water Gas Shift – WGS) należy do podstawowych procesów otrzymywania wodoru. Mimo, że reakcja WGS wykorzystywana jest przy produkcji ważnych wielkotonażowych chemikaliów, to nadal jest ona przedmiotem intensywnych prac badawczych.

Prowadzone aktualnie badania ukierunkowane są w dużej mierze na wykorzystanie reakcji WGS do generowania wodoru na potrzeby przemysłu, zasilania ogniw paliwowych czy też mobilnych źródeł czystej energii. Ze względu na termodynamikę reakcji WGS nieodłącznym elementem badań są też prace nad bardziej efektywnymi katalizatorami.

Obecnie powszechnie stosowane w praktyce przemysłowej katalizatory WGS posiadają szereg wad. W ich skład wchodzą piroforyczne związki żelaza oraz chromu o silnie kancerogennych i mutagennych właściwościach. Ponadto te katalizatory nie mogą być eksploatowane w warunkach sprzyjających radykalnemu zmniejszeniu energochłonności procesu – wyjaśnia dr Katarzyna Antoniak-Jurak.

Przedmiotem prowadzonych prac jest określenie efektywności przebiegu parowej konwersji CO na tlenkowych katalizatorach cynkowo-glinowych z tzw. pamięcią struktury oraz ustalenie związku pomiędzy ich właściwościami fizykochemicznymi i katalitycznymi.Dobór odpowiednich parametrów syntezy umożliwi otrzymanie modelowych katalizatorów o zdefiniowanej teksturze, wielkości i morfologii cząstek oraz optymalnym udziale promotorów.

Projekt jest próbą znalezienia wysoko aktywnej i stabilnej, a przy tym przyjaznej środowisku,  formuły katalizatorów WGS dla bardziej wydajnych i tańszych technologii generowania wodoru. Zaprojektowanie katalizatora nowej generacji o formule niezawierającej w swym składzie chromu i żelaza stwarza szansę na osiągnięcie szeregu korzyści środowiskowych oraz technologicznych w procesach wodorowych – akcentuje naukowiec.

Projekt pn. „Promotowane materiały cynkowo-glinowe jako katalizatory parowej konwersji CO – synteza, właściwości fizykochemiczne a efekt katalityczny” (2017/26/D/ST5/01211) jest realizowany w ramach programu SONATA Narodowego Centrum Nauki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*