Rozmawiamy z prof. dr hab. Haliną Krawiec z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa.

Jak można zdefiniować materiały stosowane?

Badaniom poddane są biodegradowalne stopy magnezu, które mogą znaleźć zastosowanie jako implanty ortopedyczne. Magnez i jego stopy są materiałami biokompatybilnymi i nietoksycznymi, a ich gęstość i moduł Younga są zbliżone do wartości mierzonych dla ludzkich kości. Magnez jest pierwiastkiem nietoksycznym, ma on pozytywny wpływ na wzrost nowej tkanki kostnej, natomiast nadmiar magnezu może być bezpiecznie wydalony z moczem. Głównym zadaniem implantów ortopedycznych na bazie magnezu jest połącznie połamanych kości. Kiedy nastąpi całkowity zrost połamanych kości, implanty magnezowe będą powoli ulegać degradacji (rozpuszczaniu) na skutek oddziaływania z płynami ustrojowymi, aż całkowicie znikną. Dzięki temu nie będzie koniczna kolejna operacja chirurgiczna mająca na celu usunięcie tych implantów.

Jak duża jest skala problemów związana z korozją?

Korozja jest procesem niepożądanym, który rocznie powoduje bardzo duże straty w gospodarce każdego kraju na świecie. Korozja implantów może doprowadzić do uwalniania się zbyt dużej ilości jonów metali do organizmu ludzkiego, co jest przyczyną różnych chorób, alergii, a nawet może doprowadzić do odrzucenia implantu przez organizm.

W projekcie bardzo ważne jest wsparcie finansowe dla polskich naukowców pracujących w ramach europejskiego projektu Marie Skłodowiskiej-Curie, prawda?

Finansowanie projektu nt. „Zaawansowane integracyjne rozwiązania problemów z korozją w mikroskali: osiągnięcia długotrwałej trwałości zminiaturyzowanych układów biomedycznych, elektronicznych i energetycznych” jest niezwykle istotne. Pozwala ono na realizację badań podstawowych, rozwiązanie problemu trwałości zminiaturyzowanych układów mających różne zastosowanie np. w elektronice, energetyce lub medycynie. Wsparcie finansowe uzyskane w ramach projektu Marie Skłodowskiej-Curie umożliwia finansowanie konferencji, spotkań i wykładów przeznaczonych dla doktorantów. Finansowanie takiej aktywności jak wymiana doktorantów między konsorcjantami, realizacja badań w różnych ośrodkach naukowych pozwala na nawiązanie bliższej współpracy naukowej, wymianę doświadczeń naukowych, co może przyczynić się nawiązania bliższej współpracy naukowej, a także do aplikowania nowych projektów europejskich.

Cel projektu?

Celem realizowanego projektu europejskiego jest badanie i ocena problemów związanych z korozją w technologicznie istotnych zminiaturyzowanych elementach oraz zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zapobiegania korozji. W ramach projektu są realizowane następujące szczegółowe cele badawcze:

1. Badanie mechanizmów korozji w mikro- i nanoskali przy użyciu technik lokalnych.

2. Modelowanie procesów korozyjnych w nanoskali.

3. Opracowanie i charakteryzowanie ochronnych powłok wielofunkcyjnych.

4. Opracowanie odpornych na korozję urządzeń i elementów biomedycznych.

5. Opracowanie odpornych na korozję urządzeń mikro- i nanoelektronicznych.

6. Opracowanie odpornych na korozję systemów konwersji energii elektrochemicznej.

Jak jego wyniki mogą wpłynąć na niedaleką przyszłość?

Wyniki realizowanego projektu pozwoliły uzyskać wiedzę na temat kinetyki korozji biodegradowalnych stopów magnezu, które mogą być interesującymi materiałami implantacyjnymi stosowanymi w ortopedii. Materiały te mogą być również wykorzystane do produkcji tymczasowych stentów lub innych elementów (śruby, łączniki). Zdobyta wiedza pozwoli na udoskonalenie następnych nowych stopów na bazie magnezu oraz zapewnienie skuteczniejszej ochrony przed korozją i zakażeniami bakteryjnymi poprzez zastosowanie biopolimerów.

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj