Tak dla nauk technicznych – to dokument opracowywany przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, która od dwóch dni obraduje w Gliwicach. Pokazuje on rolę nauk technicznych w rozwoju Polski – mówi przewodniczący KRPUT prof. Tadeusz Więckowski.

„Pokazujemy również co należy zrobić, żeby nauki techniczne znalazły swoje odpowiednie miejsce w naszej rzeczywistości, ponieważ bez nauk technicznych, nauk ścisłych, które potem są wykorzystywane przez gospodarkę a tym samym całe społeczeństwo nie będzie rozwoju” – powiedział dziennikarzom prof. Więckowski, który jest rektorem Politechniki Wrocławskiej.

„Pokazujemy też jaką rolę powinny odgrywać uczelnie, jaką rolę powinien odgrywać przemysł, bo to jest pewien ciąg zdarzeń od badań podstawowych, po coś co znajduje się na końcu, czyli produkt który pojawia się na rynku” – dodał.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik zauważył, że uczelnie techniczne zdecydowały się zareagować w ślad za tym, jak „zjednoczyła się” humanistyka polska na uniwersytetach.

„Muszę przyznać, że to wsparcie jest potrzebne w jednym obszarze: aby młodzież zechciała z naszej oferty częściej korzystać niż dotychczas. Niż demograficzny odczuwamy już od kilku lat. Mamy w tej chwili 5,5 tys. studentów mniej niż w roku 2012, co roku ta liczba chętnych i przyjmowanych nam spada” – powiedział Karbownik.

Jak zaznaczył, odbija się to na dotacjach z budżetu państwa. „Nie jest to jeszcze groźne, w tym sensie, że jakieś kierunki by cierpiały nadzwyczajnie, czy padały z braku chętnych. Natomiast wiążę się z tym inna kwestia, która jest moim zdaniem najważniejsza – spadają dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów kształcenia. Myśmy na rok 2015 otrzymali 7 mln zł mniej” – poinformował rektor.

Według prof. Więckowskiego dokument „Tak dla nauk technicznych” ma „jasno zdefiniować” zadania polskich uczelni technicznych na najbliższe lata.

W obradach uczestniczy ok. 30 rektorów i prorektorów uczelni technicznych z całego kraju. Rozmawiają w Gliwicach m.in. o kwestiach dotyczących uwłaszczenia naukowców, czy systemach zarządzania projektami w polskich uczelniach technicznych.

Jednym z ważniejszych podejmowanych przez grono rektorów tematów jest również – „prawo do ryzyka”.

Więckowski dodał, że w prawie do ryzyka „nie wszystkie wyniki muszą być osiągnięte”, nie wszystko musi być wdrożone. „Jeżeli będzie prawo do ryzyka, to więcej osób będzie podejmowało trudniejsze ambitne zadania. To jest bardzo istotne. W tej chwili jak coś nie wyjdzie, to jest się karanym z tego tytułu, bo na przykład grant się nie rozlicza. Są też innego typu konsekwencje i o tym wszystkim w tym dokumencie jest” – dodał przewodniczący KRPUT.

Zapytany o kondycję uczelni technicznych, Więckowski odparł: „radzą sobie”. Według niego ostatnie lata „były dobre dla uczelni technicznych”. „Takiej infrastruktury jaką zbudowaliśmy przez ostatnie lata, w historii Polski chyba nie było. Teraz trzeba tą infrastrukturę, laboratoria wykorzystać, żeby to zaczęło żyć. To jest kolejne wyzwanie przed którym stoimy” – dodał rektor PW.

Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak powiedziała, że obserwowany jest wzrost liczby zgłoszeń zarówno wynalazków jak i wzorów użytkowych. „Cieszę się, że zamykając rok miniony okazało się, że nastąpił bardzo znaczny wzrost liczby zgłoszeń wynalazków, który wynosi 18 proc. A jeśli chodzi o wzory użytkowe to również odnotowaliśmy wzrost – w wysokości 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego” – podkreśliła.

Według Adamczak oznacza to, że „zwiększa się świadomość podmiotów polskich – zarówno osób fizycznych jak i podmiotów prawnych – o konieczności ochrony swoich rozwiązań, które później decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku” krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Ok. 49 proc. wszystkich zgłoszeń do Urzędu Patentowego – jak dodała – pochodzi „ze sfery nauki przede wszystkim z uczelni, następnie z instytutów naukowo-badawczych”.

„Przy czym dobrze byłoby, żeby te rozwiązania odpowiadały na potrzeby przemysłu i stąd jest tak niezbędna ta ścisła współpraca nauki i przemysłu” – zaznaczyła prezes. Jak wskazała, ważne jest aby te rozwiązania powstawały „najlepiej na zamówienie”.

„Jeżeli tak będzie się definiowało problem i będą za tym szły odpowiednie nakłady, to i przemysł będzie zainteresowany implementowaniem tego do praktyki przemysłowej” – powiedziała.

Odnosząc się do dokumentu „Tak dla nauk technicznych” przygotowywanego przez KRPUT powiedziała, że jest przekonana, że „został wypracowany na podstawie rzeczywistej analizy tego co występuje w praktyce”.

Dokument „Tak dla nauk technicznych” powstawał od dawna. „W przyszłym miesiącu będzie upubliczniony” – poinformowano.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj