Grupa Maspex doskonali technologię uprawy pszenicy durum w Polsce przez zakład Lubella.

Pszenica durum to jedna z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka. Obecnie znajduje zastosowanie w produkcji makaronów i kasz (kuskus, bulgur). Mimo to zaczeła być siana przez polskich rolników dopiero w 2005 r. Do końca sierpnia 2022 r. w Krajowym Rejestrze Odmian znajdowały się jedynie 4 odmiany ozime tej pszenicy i żadnej odmiany jarej. Zboże to zajmuje obecnie ok. 2500 ha pól uprawnych w naszym kraju, przy czym rolnicy bazują głównie na odmianach zagranicznych.
Celem wspieranych przez firmę Lubella działań badawczo-rozwojowych podjętych w partnerskiej współpracy z producentami rolnymi, jest podniesienie dochodowości upraw krajowych odmian, pozostawienie polskiego kapitału w kraju, zmniejszanie importu ziarna i doskonalenie kultury agrotechnicznej. Firma łączy ponad stuletnią tradycję z najnocześniejszą technologią poprzez działalność badawczo-rozwojową i inwestowanie w innowacyjne technologie i park maszynowy. Działania Lubelli wpisują się w cele strategii zrównoważonego rozwoju „Efekt Kolibra” ogłoszonej przez Grupę Maspex, którymi są m.in. rozwój i pogłębienie współpracy z lokalnymi rolnikami oraz zwiększenie prozdrowotnych walorów oferowanych produktów w tym m.in. makaronów.

Jeden z projektów Lubelli obejmuje prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem wysokiej jakości makaronów z dodatkiem pszenicy durum uprawianej w Polsce, w tym otrzymaniem nowej formy pszenicy durum o cechach przydatnych w przemyśle przetwórczym. Prace prowadzone są w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa i Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Budżet projektu wynosi 33 095 707,59 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 21 285 072,02 zł.

Zgodnie z celami określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”, Grupa Maspex pozyskuje min. 50 proc. surowców dostępnych w Polsce z upraw oddalonych maksymalnie do 150 km od zakładów produkcyjnych. Zwiększenie produkcji pszenicy durum w Polsce, wpłynie na jeszcze większe uniezależnienie polskich producentów od zagranicznych surowców, a także skrócenie łańcucha dostaw i obniżenie śladu węglowego gotowego produktu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj