Własne źródło OZE-PV to priorytet dla Grupy Maspex. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego zakładów i obniżenie ich wskaźników emisyjności, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności zasilania wrażliwych technologii przetwórczych to cele strategiczne spółki.

Instalacja źródła OZE, opartego o panele fotowoltaiczne wiąże się z przeznaczeniem znacznej powierzchni – eksponowanej w kierunku słońca. Jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający – jeżeli dany zakład chce zużywać pozyskaną z fotowoltaiki energię na własne potrzeby – a nie np. oddawać jej do sieci elektroenergetycznej; musi również nauczyć się  odpowiednio przygotować własne technologie na pracę z niestabilnym źródłem energii elektrycznej – jakim jest farma paneli fotowoltaicznych.

W ten aktualny nurt wpisuje się, realizowana w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania”, koncepcja i potrzeba stworzenia systemu zarządzania efektywnością energetyczną zakładu.  Projekt jest realizowany w konsorcjum PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. i Politechniką Lubelską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Obejmuje prace B+R prowadzone od 1.01.2021 do 31.12.2023, a jego budżet ogółem wynosi 11 379 151,54 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 7 534 887,11 zł.

Uzyskane w realizowanym projekcie wyniki badań, jak i sprawdzony w warunkach rzeczywistych prototyp systemu zarządzania energochłonnością wrażliwych technologii przetwórstwa rolno spożywczego zasilanych częściowo niestabilnym źródłem OZE-PV, niesie potencjał komercjalizacji w Grupie Maspex, do której, obok zakładu PZZ Lubella GMW sp z o.o., należy również 16 innych zakładów produkcyjnych w kraju oraz 5 zakładów zagranicznych. Efektem projektu obok poprawy wskaźników ekonomicznych (niższy koszt energii, czy obniżenie opłaty mocowej) jest także zmniejszenie oddziaływania zakałdu na środowisko.

Wdrażanie w Grupie Maspex innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie tylko przyczynia sią do ochrony środowiska, ale także znacząco obniża koszty wytwarzania oraz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne naszych zakładów – dodaje Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj