Światowy raport – WHO  z 2019 roku zalicza zakażenia wielolekoopornymi drobnoustrojami do jednych z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Na temat rozprzestrzeniania się bakterii rozmawiamy z dr hab. Moniką Joanną Piotrowską.

Dlaczego zajmują się Państwo tym konkretnie zagadnieniem?

Najczęściej stosowane środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się bakterii, tj. procedury higieniczne, funkcjonują na poziomie wewnątrzszpitalnej transmisji. Pojawia się natomiast coraz więcej dowodów podkreślających znaczenie migracji pacjentów między jednostkami szpitalnymi na transmisję drobnoustrojów.   Mamy nadzieję, że  nasze  analizy oparte o modele matematyczne  przyczynią się do zrozumienia mechanizmów rozprzestrzeniania się infekcji a zdobyta wiedza będzie podstawą do ulepszenia istniejących strategii kontroli zakażeń.

Współpracujecie interdyscyplinarnie w ramach konsorcjum złożonego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz CM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego jest Pani kierownikiem, jaki jest podział zadań?

Naukowcy z Torunia pod kierownictwem Prof. Aleksandra Deptuły pobrali  od pacjentów wymazy i analizują je pod kątem potencjalnej transmisji drobnoustrojów w warunkach dużego szpitala klinicznego. Grupa badawcza Uniwersytetu Warszawskiego  zajmuje się modelowaniem procesu rozprzestrzeniania się bakterii w sieci międzyszpitalnej. Dysponujemy danymi, na podstawie których tworzymy modele komputerowe i rozwijamy algorytmy numeryczne pozwalające badać to zjawisko. 

Jakie są pierwsze wyniki prowadzonych badań?

Na obecnym etapie opracowujemy modele i kod (wraz z dokumentacją), który na bieżąco upubliczniamy – aktualnie posiadamy dwie jego wersje. Kilka artykułów naukowych zostało złożonych do czasopism, prace nad kolejnymi trwają.  

Polska część projektu  „Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i międzyszpitalnej transmisji wielolekoopornych szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae – spostrzeżenia na podstawie wielopoziomowego matematycznego modelu sieci” finansowana jest z NCN w ramach międzynarodowego grantu JPI-EC-AMR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj