Innowacyjność, nowoczesność, talent – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN – bezsprzeczny savoir-vivre polskiej nauki, obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Pośród zainteresowań badaczy nowa materia – materiał do zastosowań medycznych.

Rozwój współczesnej medycyny – traktującej organizm ludzki jako złożoną całość – determinuje współpracę pomiędzy wieloma dyscyplinami nauki i przemysłu, niejednokrotnie nie kojarzonymi wcześniej z lecznictwem. Znakomitym przykładem jest INTiBS PAN, który płaszczyznę badań podstawowych o charakterze naukowym – statusowego clou swojej działalności – poszerza pracami badawczo-rozwojowymi o charakterze innowacyjnym. Poza wiodącymi pracami dotyczącymi fizykochemicznych własności ciał stałych w niskich i ultraniskich temperaturach (niezwykle popularnych działań zmierzających do odkrycia nowego źródła światła – nowoczesnych luminoforów), instytut pracuje nad wytwarzaniem i analizą materiałów do zastosowań biomedycznych.

Materiały te, wywodzące się z substancji będących naturalnym budulcem kości i zębów, znajdują szerokie zastosowanie. Przede wszystkim ich właściwości mogą być wykorzystane w postaci materiału kościozastępczego, wypełniaczy i implantów w stomatologii i ortopedii, w preparatach na trudno gojące się rany, aż po nośniki chemioterapeutyków uwalnianych bezpośrednio w miejscu podania. Stwarza to możliwość ograniczania antybiotykoterapii po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych, obniżając w ten sposób koszty leczenia oraz przyspieszając rekonwalescencję pacjenta. Ale to nie wszystko.

Prof. Jeżowski - INTiBS PAN

W STRONĘ RYNKU: Nasze działania w dziedzinie komercjalizacji koncentrują się na analizach biznesowych, badaniach czystości patentowej, oceny potencjału komercyjnego i ochronie własności intelektualnej rozwiązań instytutu – mówi prof. Andrzej Jeżowski.

Osteointegracyjność biomateriałów można ulepszyć poprzez wprowadzenie bioaktywnych powłok. Przykład? Zastosowanie powłoki nanohydroksypatytowej o wysokiej biokompatybilności oraz niskiej immunoreaktywności bądź domieszkowanie nanohydroksyapatytów jonami metali. Zwiększa się w ten sposób spectrum zastosowań medycznych, co ma wpływ na efekty terapii. – Platforma taka może znaleźć szczególne zastosowanie np. w terapii i diagnostyce, a właściwie w teranostyce. Nowoczesne strategie inżynierii tkankowej związanej z regeneracją tkanki chrzęstnej i kostnej skupione na tworzeniu złożonych systemów biomimetycznych – komórkowo-biomateriałowych – umożliwiają wzrost i różnicowanie się komórek w warunkach in vitro, w celu przygotowania funkcjonalnego, wysoce skutecznego przeszczepu – podkreśla prof. Andrzej Jeżowski, dyrektor instytutu. W omawianym kontekście materiały wytwarzane i badane w Instytucie, znajdują szczególne zainteresowanie wśród badaczy i klinicystów z całego świata.

Instytut posiada na swoim koncie wcześniejsze doświadczenia we współpracy z farmacją. Opatentowano w nim bowiem sposób otrzymywania kompleksu magnezu z kwasem transcytrynowym. Jak powszechnie wiadomo jony magnezu spełniają bardzo ważne role w procesach biochemicznych, począwszy od stabilizacji błon komórkowych i regulacji ich przepuszczalności, poprzez udział w oddychaniu komórkowym do utrzymania struktury białek i DNA. Niedobór magnezu może skutkować dysfunkcją układu sercowo-naczyniowego, nerwowego i kostno-stawowego. Owocem prac wykonanych w instytucie jest sposób otrzymywania kompleksu magnezu z kwasem transcytrynowym jako suplementu diety przeznaczonego dla rynku farmaceutycznego.

Komercjalizacją wyników badań uzyskanych przez kadrę prof. Jeżowskiego zajmuje się Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o. powstałe na bazie programu Spin-Tech z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Priorytetowym zadaniem spółki jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności instytutu za pomocą inicjowania współpracy z przemysłem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych. W zeszłym roku utworzono spółkę typu spin-off (Nanocermag S.A.), która bazuje na rozwiązaniach technologicznych pracowników naukowych instytutu, a także kapitale pochodzącym z programu Bridge Alfa, stanowiącym hybrydowy mechanizm finansowania innowacyjnych przedsięwzięć NCBiR. – Aktualne aktywności w zakresie komercjalizacji koncentrują się na analizach biznesowych, badaniach czystości patentowej, oceny potencjału komercyjnego i ochronie własności intelektualnej innych rozwiązań Instytutu m.in. w dziedzinie nowego typu materiałów do zastosowań medycznych – zaznacza prof. Jeżowski.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jest wiodącą jednostką naukową w Polsce. Wyróżniony najwyższą kategorią A+ jest doceniany i rozpoznawalny przez międzynarodowe środowisko naukowe. Badania dotyczące źródła światła białego, opracowane i opatentowane przez instytut, w zeszłym roku zostały nagrodzone złotym medalem targów innowacji Brussels Innova 2015.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj