Projekt „Dyniowate i ich metabolity wtórne jako stymulatory biologicznej remediacji gleby zanieczyszczonej herbicydami grupy fenoksykwasów”  jest ukierunkowany na walkę z zanieczyszczeniami gleby przy zastosowaniu roślin tj. fitoremediacji.

Częste nadużywanie, nieodpowiednie dawkowanie lub aplikacja środków ochrony roślin w trakcie lub przed ulewnymi deszczami, czy też złe składowanie herbicydów może prowadzić do rozprzestrzeniania się ich pozostałości w środowisku. Do tego każdego roku obserwujemy coraz więcej krótkich, ale ulewnych deszczy, które intensyfikują spływ powierzchniowy z pól uprawnych czy ogródków przydomowych. Zanieczyszczenia spłukiwane z powierzchni pól są następnie transportowane do rzek i zbiorników wodnych, gdzie negatywnie wpływają na organizmy tam żyjące.

Jak dotąd udało nam się znaleźć substancje, naturalnie wydzielane przez rośliny z rodziny dyniowatych (tj. cukinie), które efektywnie stymulują usuwanie herbicydu fenoksykwasowego MCPA z gleby. Dotychczas wszystkie eksperymenty wykonywane były w laboratorium w mikro i mezoskali, jednak chcemy rozszerzyć spektrum naszych badań o eksperymenty polowe, po to aby opracować preparat do stymulacji biodegradacji herbicydów oraz sprawdzić jego efektywność w środowisku.  Wszystkie te działania mają służyć opracowaniu metod usuwania zanieczyszczeń, które w sposób przyjazny dla środowiska pozwolą zachować podstawowe funkcje ekosystemów, mówi mgr Elżbieta Mierzejewska.

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej powstała w 1990 roku. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na zintegrowanej strategii trwałego zrównoważonego zagospodarowania zlewni rzek ze specjalnym uwzględnieniem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej EU. Misją jednostki jest badanie naturalnych interakcji zachodzących w środowisku oraz wykorzystanie ich do poprawy stanu środowiska oraz dostępu do wysokiej jakości zasobów wodnych. Ekohydrologia to nauka zajmująca się badaniem oddziaływań między biosferą a cyklem hydrologicznym, dlatego jednostka kieruje się wielowymiarowym podejściem do zagadnienia zrównoważonego zarządzania zlewnią, które jest opisane przez pięć parametrów: 1) ilość i jakość zasobów wodnych; 2) bioróżnorodność, 3) korzyść dla społeczeństwa; 4) adaptacja do zmian klimatu; oraz 5) kultura i edukacja. Umożliwia to zrozumienie procesów ekosystemowych oraz wykorzystanie ich jako narzędzi zarządzania zlewniami komplementarnych w stosunku do gospodarki cyrkularnej oraz biogospodarki.

Aktywne uczestnictwo w życiu uczelni oraz wydarzeniach kulturalnych ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania zasobami środowiskowymi na różnych szczeblach kariery zawodowej. Podstawą prac naukowych i edukacji jest rozwój rozwiązań opartych na naturze (ang. nature based solutions) dla osiągnięcia celów postawionych przez ONZ oraz wdrożenia europejskich Dyrektyw środowiskowych i krajowej polityki ochrony środowiska. Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej koordynuje kursy dla polskich i zagranicznych studentów studiujących na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne, EkoMiasto, Geomonitoring. Dodatkowo, Katedra co roku jest współorganizotorem Szkoły Letniej dla studentów z Chin, kończy mgr Elżbieta Mierzejewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj