Mikroorganizmy dla odporności upraw

Mgr inż. Sylwia Siebielec jest młodym naukowcem z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, realizującym obiecujący projekt ”Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”. Działanie jest efektem finansowania z NCBR, XII edycji Programu Lider. Akronim projektu INNO-MIK pochodzi od innowacyjnego podejścia wykorzystującego … Czytaj dalej Mikroorganizmy dla odporności upraw