Sektor gospodarki wodno-ściekowej ze względu na szerokie możliwości pozyskiwania surowców, energii oraz wody ma kluczowe znaczenie podczas wdrażania strategii związanych m. in. z dążeniem do zamykania obiegu zasobów i neutralności klimatycznej, stanowiących podstawę modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Ważne jest aby monitorować i kontrolować wdrażanie rozwiązań z zakresu GOZ w sektorze. Dlatego też projekt „Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” (akronim: MonGOS). Kierownikiem projektu jest Dr hab. Marzena Smol z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Projekt finansowany jest przez NAWA.

Głównym celem było podjęcie współpracy międzynarodowej przez wiodące instytucje naukowe w Europie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Aby zrealizować ten cel, partnerzy projektu MonGOS aktywnie uczestniczą w konferencjach i seminariach branżowych, prezentując swoje doświadczenia, dobre praktyki i wyniki badań. Ponadto, organizują liczne wydarzenia edukacyjne dla różnych grup odbiorców – dzieci i młodzieży, studentów i doktorantów oraz ekspertów.

Dr hab. Marzena Smol prowadzi interdyscyplinarne badania z zakres zarządzania i inżynierii środowiska, dotyczące innowacyjnych technologii odzysku surowców (w tym fosforu), odzysku wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami zgodnie z założeniami GOZ. Ponadto, zajmuje się edukacją ekologiczną z zakresu GOZ różnych grup interesariuszy.

Serdecznie gratulujemy!

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj