MSAGroup – Zespół badawczy przyszłości

Rozmawiamy z Profesorem Wojciechem Franusem z Politechniki Lubelskiej oraz kierownikiem zespołu badawczego MSAGroup.

W jakim celu powstał zespół badawczy MSAGroup?

Idee funkcjonowania zespołów badawczych w nauce uważam za fundamentalną. Współdziałanie w zakresie wymiany wiedzy, dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej, nowe pomysły na badania są podstawą rozwoju nauki. Tak szeroki zakres aktywności może zapewnić właściwie tylko i wyłącznie praca w multidyscyplinarnym zespole badawczym. Dlatego, na potrzeby badań nad syntezą różnego rodzaju materiałów oraz nad kierunkami ich praktycznego wykorzystania, w 2010 roku powstał zespół badawczy, którym mam zaszczyt kierować.

Jakich specjalistów skupia zespół?

Aktualnie MSAGroup ściśle współpracuje z 15 naukowcami, reprezentującymi specjalności związane z: inżynierią materiałową, chemią i technologią chemiczną, inżynierią lądową i inżynierią środowiska. Dodatkowo w pracach MSAGroup aktywny udział bierze również 5 studentów przygotowujących swoje prace inżynierskie i magisterskie na kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska. Pokazuje to jak wysoki stopień interdyscyplinarności charakteryzuje MSAGroup.

Jakie aktualnie realizujecie Państwo projekty?

Na dzień dzisiejszy zespół realizuje 1 projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program TEAM NET), 1 projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program Projekty aplikacyjne) i 3 projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (program Miniatura, Preludium i Sonata). Dodatkowo od listopada rozpoczynamy realizację 2 kolejnych projektów badawczych, które uzyskały finasowanie w ramach środków NCN (Opus – projekt w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie) i NCBIR (Innoglobo – projekt w konsorcjum z Instytutem Fizyki w Zagrzebiu).   

Gratuluję wysokiej efektywności w pozyskiwaniu środków na badania. To bardzo duża liczba realizowanych projektów – czy może Pan przybliżyć ich założenia i cele?

Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ma na celu opracowanie na bazie popiołów lotnych serii materiałów, które znajdą zastosowanie w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie. W kolejnym projekcie opracujemy technologię przetwarzania różnego rodzaju odpadów w kruszywa lekkie. Projekty realizowane ze środków NCN dotyczą badań podstawowych w zakresie poznania:

1. procesów tworzenia się termicznych defektów struktury matrycy cementowej modyfikowanej mezoporowatą krzemionką o typie struktury MCM-41 i mączką bazaltową (Sonata),

2. kinetyki procesu i produktów powstających w wyniku hydratacji układów alit-zeolit (Preludium),

3. procesów starzenia lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kompozytami polimerowymi (Miniatura).

Projekty, które aktualnie zaczynamy realizować, służyć mają opracowaniu:

1. nowoczesnych dwufunkcyjnych dodatków typu zeolit – nanotlenki metali, które będą umożliwiały obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (Innoglobo),

2. czułego na zmiany pH kompleksu zeolitowo-bisfosfonianowego, który posłuży jako baza do produkcji inteligentnego implantu kostnego do zastosowań w leczeniu złamań osteoporotycznych.

Na co mogą przełożyć się wyniki prac nad realizowanymi projektami projektu?

Wyniki naszych prac bezpośrednio przekładają się na publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. W okresie ostatnich 5 lat opublikowaliśmy prawie 80 prac w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Urząd Patentowy RP przyznał nam 27 praw patentowych. Szczególnie istotne jest to, że większość z nich została zaimplementowana do praktyki gospodarczej. A co za tym idzie, i co mnie najbardziej cieszy, podniosą jakość życia naszego społeczeństwa.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj