W Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. w Zabrzu od niedawna powstają bardzo innowacyjne projekty medyczne. Ośrodek naukowo-badawczy jest unikalną inwestycją w skali kraju i spełnia najwyższe standardy europejskie.

Funkcjonuje u nas między innymi Centrum Telemonitoringu, które daje możliwość realizacji zdalnego monitoringu medycznego przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń i platform Healthcare dla chorób sercowo-naczyniowych, neurologiczno-udarowych, diabetologicznych, pulmonologicznych – informuje Adam Konka, prezes zabrzańskiej spółki.

Nie ukrywa, że jednym z priorytetów naukowców jest w tej chwili projekt pn. Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków AF” (NOMED-AF). Zadanie polega na opracowaniu nieinwazyjnego systemu monitorującego, opartego o technologię telemedyczną, zdolnego do wykrywania niemego migotania przedsionków (AF) (zwłaszcza tzw. cichego, bezobjawowego AF).

Jak ważny z punktu widzenia zdrowia to projekt, niech świadczy fakt, że wiele przypadków migotania przedsionków pozostaje niewykryte, a AF jest znanym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego – ten z kolei jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i inwalidztwa.

Ocenia się, że 20-30 proc. udarów o nieustalonej etiologii jest spowodowane przez nieme AF. Proponowany projekt jest ukierunkowany na rozwiązanie tego problemu ­podkreśla prezes Kardio-Med Silesia.

Dodaje również, że ze względu na wagę przedsięwzięcia, w lutym tego roku Ministerstwo Zdrowia objęło zadanie patronatem honorowym.

Uczeni chcą też zastosować system do oceny częstości występowania niemego AF wśród Polaków po 65 roku życia. Dlatego 3000 pacjentów z całego kraju weźmie udział w badaniu (w tej chwili już jest ponad 300 potwierdzonych osób). Uczestnicy znajdą się pod stałą „opieką” specjalnie zaprojektowanego urządzenia do kontrolowania serca i wykrywania migotania przedsionków. Stosowany w przedsięwzięciu sprzęt jest w pełni komfortowy dla pacjenta i różni się znacznie od powszechnie znanego holter’a. Kardio-Med Silesia kieruje swój projekt do pacjentów po 65 roku życia.

Liderem Projektu jest Kardio-Med Silesia, natomiast w skład konsorcjum wchodzą jeszcze Gdański Uniwestystet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Pomorski Uniwersytet Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Intytut Technologii i Aparatury Medycznej i Comarch Healthcare. Kierownikiem projektu z ramienia KMS jest prof. Zbigniew Kalarus.

NOMED-AF trwa od lipca 2015 roku. Prace nad nim powinny zakończyć się do połowy 2019 roku. Realizacja przebiega w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – STRATEGMED II. Wartość projektu to ponad 15,5 mln zł – dofinansowanie wyniosło blisko 12,5 mln zł.

Nie byłoby jednak możliwości tworzenia nowatorskich projektów medycznych, gdyby nie powstał Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Inwestycja powstała w efekcie realizacji projektu dofinansowanego z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (działanie 1.3 – „Transfer technologii i innowacji”)

Pomysłodawcą inwestycji był profesor Marian Zembala – naukowiec i lekarz, który od początku pracy w Zabrzu, widział potrzebę rozwoju i nauki – wspomina prezes Adam Konka. – Profesor Zembala oczekiwał w mieście, w którym na pierwszym miejscu stoi medycyna, instytutu podobnego do ośrodków w Stanach Zjednoczonych, w Holandii jak i u naszych zachodnich sąsiadów – dodaje.

Duży wkład w powstanie Kardio-Medu Silesia miała również Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka – Szulik.

Ośrodek funkcjonujący na styku badań i wdrożeń je w życie człowieka potrzebuje jednak zewnętrznego wsparcia finansowego, czyli grantów na realizację założonych celów. I taka pomoc się znalazła. Z perspektywy unijnej w latach 2007-2013 została przyznana dotacja na stworzenie nowoczesnej infrastruktury. Koszty budowy obiektu wyniósł 18 mln 460 tys. zł – 60 proc. kwoty to finanse ze środków Funduszy Europejskich, a 40 proc. pochodziło z kredytu. Umowę między Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a parkiem podpisano w grudniu 2013 roku.

W ramach stworzonej infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych KMS powstała przestrzeń oraz korzystne warunki dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii oraz wspierania nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju.

Powołano w tym celu specjalne jednostki zadaniowe – między innymi Laboratorium i Centrum Telemedyczne; Centrum Rozwoju Technologii Medycznych; Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej – Bank Tkanek i Komórek;

Dlatego Kardio-Med Silesia ma wszystko, co potrzebne, aby prowadzić badania przedkliniczne i kliniczne w obszarach: kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, genetyki, onkologii, diabetologii, geriatrii oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych. Jak podkreśla prezes – efektem wszystkich działań ma być dobro pacjenta i obniżenie kosztów związanych funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.

Kardio-Med Silesia jest również pomysłodawcą i organizatorem Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia „MedTrends” to rokroczna konferencja, w której udział biorą czołowi eksperci z sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie. Tegoroczna konferencja odbędzie się w terminie 16-17.05.2017 r. Zabrzu. Będzie poświęcona w szczególności: telemedycznym platformom regionalnym, narzędziom e-Zdrowia, wykorzystania druku 3D w medycynie i e-edukacji. Dodatkowo w programie: Workshop dla twórców Start-Up’ów i konkurs TOP TRENDS w ramach którego właściciele innowacyjnych startupów z branży medycznej mają możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed gronem uznanych autorytetów ze świata medycyny, funduszy inwestycyjnych oraz ekspertów ze świata biznesu. Więcej informacji na stronie medtrends.pl

Projekt NOMED-AF realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II konkurs.

Strateg Med

NCBR logo z czerwonym napisem_q

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj