Działająca od jesieni 2017 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór wniosków do pierwszych dwóch programów. O środki może ubiegać się młodzież polonijna oraz lektorzy języka polskiego. Nabór wniosków w obydwu programach trwa do 31 marca.

„Według szacunków na świecie, poza granicami Polski, mieszka obecnie ok. 18-20 mln Polaków oraz osób polskiego pochodzenia. W przypadku tak licznej diaspory działania w zakresie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej pełnią istotną rolę w utrzymaniu związków Polonii i Polaków żyjących za granicą z krajem” – czytamy na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem „Programu stypendialnego dla Polonii” jest rozwijanie więzi młodego pokolenia z Polską poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Stypendyści będą mogli studiować w języku polskim na uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi – z wyjątkiem filologii polskiej), Ministrowi Zdrowia (kierunki medyczne) i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierunki artystyczne). Otrzymywać będą comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania.

Program skierowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Węgier, państw byłej Jugosławii, Ukrainy, Rosji oraz państw Azji Środkowej i Kaukazu, Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Kandydaci muszą być maksymalnie do dwóch lat po maturze, posiadać Kartę Polaka lub polskie pochodzenie – ale nie posiadać polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP. Studia mogą być dodatkowo poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych).

W ramach drugiego ogłoszonego w lutym programu o wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się nauczyciele języka polskiego jako obcego, którzy są zainteresowani pracą w zagranicznym ośrodku akademickim.

Jak podkreśla NAWA w umieszczonej na stronie internetowej informacji o konkursie, języka polskiego uczy się już blisko 10 tys. osób na całym świecie. „Polski jest szóstym językiem w Europie pod względem liczby jego użytkowników. Znaczenie polszczyzny na arenie międzynarodowej rośnie wraz z rozwojem współpracy zagranicznej i kontaktów gospodarczych Polski z krajami całego świata oraz coraz większym umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego i intensyfikacją wymiany akademickiej. Trend ten ma być pielęgnowany i rozwijany dzięki programowi +Lektorzy+” – czytamy.

Stypendyści programu „Lektorzy”, kierowani na 10 miesięcy do zagranicznych ośrodków akademickich, będą prowadzić w nich zarówno kursy języka polskiego jako obcego, jak i zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii. Ich zadaniem będzie również utrzymywanie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu – aby zaproponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny.

Do udziału w programie mogą zgłaszać się magistrzy filologii polskiej lub neofilologii, którzy ukończyli studia z oceną co najmniej dobrą. Powinni mieć również ukończone studia podyplomowe lub specjalizację z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zgłoszenia będą jednak również przyjmowane od kandydatów z minimum pięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego – z czego minimum jeden rok poza Polską.

Nabór wniosków do obydwu programów trwa do 31 marca. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się poprzez platformę internetową znajdującą się pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl (PAP)

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj