Wydział Oceanotechniki Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w swojej działalności zajmuje się szerokim spektrum prac badawczych z obszaru oceanotechniki i okrętownictwa oraz transportu wodnego i energetyki morskiej. Można tu wymienić m. in. prace na temat modelowania niszczenia sprężysto-plastycznego stali na konstrukcje oceanotechniczne, modeli niszczenia cienkościennych dźwigarów stalowych, problemów kotwiczenia pływających wież wiatrowych, problemów odsiarczania spalin z silników okrętowych czy problemów prognozowania charakterystyk napędowych statków i robót podwodnych.

Projekt ekologicznej jednostki pływającej o napędzie elektrycznym, zasilanej energią elektryczną z lądu i uzupełnianej energią słoneczną, przeznaczonej na wody śródlądowe miast jako prom/mały tramwaj wodny to jedno z najistotniejszych w ostatnim czasie wyzwań naukowo-badawczych, realizowanych na wydziale. Projekt dotyczy konkretnego obszaru wodnego wód wewnętrznych Miasta Gdańska i ma na celu zastąpienie obecnie eksploatowanej jednostki o napędzie spalinowym.

– Nasi pracownicy są członkami wielu uczelni, organizacji i instytucji europejskich oraz światowych. Jesteśmy partnerem korporacyjnym The Royal Institution of Naval Architects, członkiem organizacji zrzeszającej wydziałów okrętowych i morskich europejskich WEGEMT, a także członkiem International Towing Tank Conference (ITTC). Pracujemy obecnie nad uruchomieniem wspólnych programów kształcenia z partnerami w Ukrainie i w Wielkiej Brytanii – podkreśla dziekan wydziału, prof. Janusz Kozak.

Oprócz badań naukowych wydział jest jednym z liderów pod względem jakości kształcenia – przede wszystkim dlatego, że proces kształcenia jest prowadzony w ścisłym kontakcie ze środowiskiem przemysłowym, co pozwala wyposażyć absolwentów w komplet pożądanych przez pracodawców kompetencji.

– Organizowane przez nas Yacht-Day, Remontowa Day czy GE-Day polegają to na tym, że studenci spotykają się w audytorium z zaproszonymi firmami, które prezentują wykłady na tematy prac przez nich realizowanych. Takie spotkanie jest dobrą okazją dla studentów do wyboru miejsca stażu, praktyk i pracy, a dla nas do wymiany informacji na temat procesu kształcenia i budowania planów współpracy na rok następny – akcentuje dziekan.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj