Dr inż. Andrzej Hudecki jest Liderem Grupy Badawczej Materiałów Polimerowych i Biomateriałów w Centrum Materiałów Funkcjonalnych w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Od lat udowadnia, że symbioza pomiędzy nauką a biznesem jest kluczem do sukcesu.

W Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, będącym częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, powstaje wiele innowacji. Na czym polega codzienna praca w Instytucie ? 

Instytut jest bardzo dynamiczną jednostką, która codziennie podejmuje działania nad wypracowaniem innowacji. Prace podejmowane w Instytucie koncentrują się na reagowaniu na potrzeby jakie generuje gospodarka, które nie rzadko są ambitnymi wyzwaniami, ale tu z pomocą przychodzi nauka w której  wypracowywane są nowe rozwiązania lub udoskonalane są istniejące i tym właśnie zajmujemy się w instytucie.

Możemy to rozwinąć ?  

Badania które prowadzę związane są m.in. z włóknami otrzymywanymi w polu elektrostatycznym, jest to proces w którym wyjściowy roztwór jest poddawany intensywnemu rozciąganiu, w trakcie którego następuje odparowywanie rozpuszczalników a z rozpuszczonych polimerów powstają włókna, które opadając na powierzchnię tworzą włókninę. Od wyjściowych właściwości roztworu zależy więc jakie będą właściwości otrzymywanych włókien i dalej włókniny. Jeśli do roztworu dodamy cząstki srebra otrzymamy włókna antybakteryjne, jeśli dodamy do roztworu lek otrzymamy włókna uwalniające lek, jeśli zastosujemy polimer biodegradowalny to otrzymane włókna będą biodegradowalne, jeśli zastosujemy polimer taki jak poliakrylonitryl to możemy przekształcić otrzymane włókna polimerowe w węglowe. W dużym skrócie jest to proces o bardzo dużym potencjale generowania różnych rozwiązań materiałowych.

Przykładem podejmowanych działań jest opracowywanie włókien, które charakteryzują się antybakteryjnymi właściwościami względem bakterii lekoopornych. Tu bardzo intensywnie współpracujemy z zespołem dr hab. Małgorzaty Kęsik-Brodackiej, prof. NIL z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie oraz z zespołem Pani dr. Anny Ogar z firmy Insignes Labs Sp. z o.o. z Krakowa. Udało nam się m.in. wypracować włókniny o potwierdzonym oddziaływaniu na szczepy bakterii lekoopornych i jednocześnie włókniny, które nie wykazują działania drażniącego i uczulającego.  Otrzymane materiały mają potencjał zastosowania w materiałach opatrunkowych, ale to tylko przykładowe rozwiązanie.

Zarówno wymienione badania, jak i obszary zastosowań mikro i nanowłókien, otrzymywanych w polu elektrostatycznym koncentruje się na włókninach, ale nie wszędzie możliwe jest aplikowanie włóknin. Prawdziwy potencjał włókien otrzymywanych w polu elektrostatycznym zostanie uwolniony dopiero w momencie, gdy będziemy potrafili tak otrzymywane włókna przekształcić w dzianiny i tkaniny i na tym koncentruje się projekt Lider który realizujemy.  

W jakim celu?

Jeśli potrafimy zdefiniować właściwości otrzymywanych w polu elektrostatycznym włókien to będziemy definiowali właściwości otrzymywanych dzianin i tkanin, a to otwiera drogę szerokiego ich wykorzystania w gospodarce, nie tylko w segmencie  odzieży, ale medycynie, budownictwie, ochronie środowiska, przemyśle opakowaniowym, czyli wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z tekstyliami. Działania nad wymienionym projektem umożliwią nie tylko nadać nowy kształt wymienionym wyżej włóknom antybakteryjnym, ale także przekuć 10 ostatnich lat pracy nad włóknami w nowej generacji produkty i rozwiązania. Inne produkty otrzymamy jeśli dzianina i tkanina powstanie z włókien jednego typu, zupełnie inne jeśli łączyć będziemy dwa, trzy i więcej włókien. Nie potrafię na chwilę obecną określić granicy gdzie kończą się możliwości aplikacyjne budowanej technologii i to właśnie jest coś co w nauce lubię i co napędza mnie jako naukowca do dalszego działania. Projekt Lider XII „Technologia przekształcania mikro i nanowłókien otrzymywanych w polu elektrostatycznym w innowacyjne obiekty o zdefiniowanej średnicy i właściwościach” LIDER/47/0242/L-12/20/NCBR/2021, finansowany jest ze środków NCBR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj