Do 28 listopada trwa nabór wniosków w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), skierowanym do uczelni ze średnich miast. W ten sposób agencja wesprze projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu. W sumie na ten cel przeznanczono 80 mln zł.

Uruchomiony przez NCBR konkurs jest jednym z działań w ramach rządowego „Pakietu dla średnich miast”, ukierunkowanego na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi – poinformowała we wtorek agencja w przesłanym PAP komunikacie.

Celem tego konkursu NCBR jest wsparcie uczelni z miast średniej wielkości w rozwijaniu form kształcenia pozwalających na podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji studentów zgodnie z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu.

Jak wyjaśnia NCBR, w ramach realizowanych projektów uczelnie będą współpracowały z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącym działalność w Polsce.

Firmy współpracujące z uczelniami będą włączone w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia.

NCBR przypomina, że konkurs jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która za jeden celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

“Miasta średniej wielkości powinny nie tylko utrzymać swoje funkcje społeczno-gospodarcze, ale w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Kierując środki publiczne na konkretne działania podnosimy jakość życia mieszkańców, zwiększając jednocześnie atrakcyjność inwestycyjną tych miast. Wyższy poziom kształcenia i dobre warunki współpracy uczelni z przedsiębiorcami to ważny element wspierania rozwoju regionalnego, tak ważnego dla rozwoju całego kraju” – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie NCBR.

Budżet konkursu to 80 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie publiczne bądź niepubliczne, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 listopada 2019 r. Konkurs finansowany jest z funduszy europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR

Nauka w Polsce – PAP

szz/ zan/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*