Tematyka technologii energetycznych, w szczególności energii jądrowej jest bardzo ważnym tematem zarówno w Polsce, jak i na świecie, nie tylko ze względów energetycznych, lecz również ekonomicznych i ekologicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) bazując na podpisanym 28 października 2022 roku porozumieniu o współpracy dwustronnej, ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 930 000 euro.

Energetyka jądrowa w trosce o człowieka i środowisko

Rozpoczęcie współpracy z agencją rządową KETEP w obszarze technologii energetycznych w październiku 2022 roku było przełomową datą w działalności NCBR, ponieważ podpisanie porozumienia o współpracy bilateralnej zapoczątkowało rozmowy w obszarze, który jest znaczący zarówno dla Polski, jak i Korei Południowej. Jest to kolejny krok w stronę rozwoju i wspierania innowacyjności w Polsce w obszarze zaawansowanych technologii energetycznych. Oczekuje się, że długoterminowe inwestycje jądrowe w kraju pozwolą m.in. na ustabilizowanie cen rynkowych oraz zahamowanie wzrostu galopujących kosztów energii.

Poza aspektami ekonomicznymi, elektrownie jądrowe to również korzyści płynące z troski o środowisko. Warto zwrócić uwagę, że elektrownia jądrowa nie emituje zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji, nie generuje także dodatkowego dużego natężenia ruchu kolejowego czy kołowego, jak to ma miejsce przy elektrowniach węglowych, do których dostarczane jest paliwo kopalne. W znacznie mniejszym stopniu ingeruje także w lokalny krajobraz i będzie sprzyjać spadkowi zanieczyszczenia powietrza. Bowiem elektrownie jądrowe nie powodują emisji zanieczyszczeń powietrza związanych ze spalaniem węgla, m.in. SO2, NOx, pyłów i metali ciężkich. Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych elementów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym również Polski. Wieloletnie prace Unii Europejskiej pokazały już, że elektrownie jądrowe okazują się najbardziej przyjaznym dla człowieka i środowiska źródłem energii, całkowicie niezależnym od warunków atmosferycznych.

Przemysł jądrowy to wiele miejsc pracy i szeroka zastosowalność

Europejski przemysł jądrowy zapewnia miliony miejsc pracy. Można więc spodziewać się, że budowa elektrowni jądrowej, jak i projekty związane z energetyką jądrową dostarczą w naszym kraju dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla wykwalifikowanych specjalistów z rzadkimi umiejętnościami. Docelowo wszyscy będziemy korzystać z zastosowań energetyki jądrowej. Dzisiaj jej zastosowanie widzimy już w kosmonautyce, gdzie jest np. źródłem zasilania łazików marsjańskich. Ponadto jest nieocenionym ogniwem w medycynie nuklearnej, z której szacuje się, że może korzystać już nawet co druga osoba na świecie. Energię jądrową wykorzystuje się także w gałęziach tj. przemysł czy nauka, ułatwiając realizację określonych działań, które nie byłby dziś już możliwe bez jej zastosowania. Trudno zatem wyobrazić sobie współczesny świat bez rozwoju energetyki jądrowej.

„Uruchomienie pierwszego konkursu pomiędzy Polską a Koreą Południową o tematyce jądrowej to wyjątkowa inicjatywa, która przybliża nas do realnego wykorzystania możliwości wielu zastosowań energetyki jądrowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że energia jądrowa będzie towarzyszyć nam na co dzień, a jej zastosowanie znajdziemy w wielu dziedzinach nauki oraz codziennym życiu. Jestem przekonany, że każdy z nas odczuje w swoim życiu zalety postępu rozwoju energetyki jądrowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chcąc być częścią rozwoju gospodarczego oraz trafnie i ambitnie odpowiadać na potrzeby społeczne, łączy wiedzę i doświadczenie specjalistów z Polski oraz Korei Południowej, aby realizować bardzo ważne dla społeczeństwa projekty o tematyce jądrowej.” – powiedział na temat uruchomionego konkursu p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Jacek Orzeł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj