Ponowne wykorzystanie odpadów w jest kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym. O korzyściach wiążącym się z recyclingiem opowiada dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK.

Czym charakteryzuje się gospodarka o obiegu zamkniętym?

To model, skupiający się na minimalizacji zużycia zasobów naturalnych poprzez ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców w innych procesach gospodarczych. Moim polem badań jest ponowne wykorzystanie substancji, uważanych za odpady, w innowacyjnych lub istniejących procesach przemysłowych. To ważny element, zamykający system. Prowadzimy szereg procesów i działań, mających na celu ponowne wykorzystanie odpadów w różnej działalności gospodarczej, w zależności od tego, jaki materiał uda się odzyskać. Takie działania to klucz do dobrze funkcjonującej GOZ.

Jakie korzyści dla rynku może przynieść gospodarka odpadami?

W dobrze zorganizowanym systemie co najmniej 80% powstających odpadów można przekształcić na materiały do skutecznego wykorzystania w innych procesach gospodarczych. Jako społeczeństwo przemysłowe mamy doświadczenie w ponownym wykorzystaniu materiałów, które są bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe do ciągłego pozyskania, jak metale rzadkie. Jesteśmy w stanie przyjąć model gospodarki oparty o zasady recyclingu i ponownego użycia, jednak popularyzacja postaw, zachęcających do skłonienia się ku takim rozwiązaniom wymaga szeroko zakrojonych kampanii marketingowych i edukacyjnych, jak i działań legislacyjnych.

Jak, Pana zdaniem, powinny wyglądać takie kampanie?

Na ten moment w Polsce mamy bardzo małą świadomość społeczną tego, jak wygląda gospodarka odpadami. Istotna zatem jest edukacja społeczna dotycząca działania składowisk, zakładów przetwarzania odpadów, produktów ubocznych i utraty statusu odpadów. Równie ważne jest prawidłowe działanie organów kontrolnych, w których często dochodzi do nadinterpretacji przepisów, wynikających z niejasnych zapisów legislacyjnych. Istotne jest, by działania dotyczące popularyzacji od podstaw wyjaśniały idee gospodarki odpadami i jej mechanizmy.

Czy polski przemysł chętnie sięga po materiały pochodzące z recyclingu?

Jeżeli materiały są relatywnie czyste – pod tym pojęciem rozumiemy małą ilość zanieczyszczeń, przeszkadzających w procesie ponownego użycia – są chętnie wykorzystywane. Pozyskane w ten sposób zasoby będą oczywiście nieco droższe niż surowiec pierwotny, między innymi w związku z kosztami ich przygotowania, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę prognozy dotyczące opłat środowiskowych, wciąż będzie to bardziej opłacalna opcja. Niemal każda gałąź przemysłu sięga dzisiaj po materiały z recyclingu. Dla przykładu kilkadziesiąt procent miedzi, wykorzystywanej w przemyśle na świecie pochodzi właśnie z odzysku z odpadów. Za kilka lat na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie planujemy rozpoczęcie badań nad technikami efektywnego odzyskiwania litu, który w naturze występuje w bardzo ograniczonych ilościach, a stanowi podstawę między innymi branży elektromobilności.

Na czym polega działanie zarządzanych przez Pana spółek, przygotowujących rozwiązania z pola zarządzania odpadami?

Aby wspomóc potrzeby podmiotów, borykających się z problemem gospodarki odpadami, przygotowujemy dedykowane technologie, konstruowane z myślą o określonych działaniach. W przeciwieństwie do innych gałęzi przemysłu, takich jak np. górnictwo, gospodarka odpadami wymaga indywidualnego podejścia do każdego tematu, bazującego na multidyscyplinarnych badaniach. Wśród najważniejszych technologii zaprezentowanych w ostatnim czasie warte szerszej wzmianki są dwie: wykorzystanie substancji mineralnych i recyklatów z branży motoryzacyjnej do produkcji mieszanek stabilizujących podłoże w procesie rekultywacji terenów poprzemysłowych (WMB International Sp. z o.o.) i realizacja technologii przetwarzania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych, wykonywanych na zlecenie Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

Jakie korzyści dla społeczeństwa ma gospodarka odpadami?

Przede wszystkim – czystsze środowisko, w którym odpady nie są składowane, a wykorzystywane na potrzeby przemysłu. To także odzyskiwanie terenów zdegradowanych, zyskujących nowe przeznaczenie. Dzięki dobrze poprowadzonej gospodarce odpadami możemy jako społeczeństwo wiele zyskać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj