Na terenie Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie otwarto kolejne doskonale przygotowane laboratorium – Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej (JEE). Jak podkreśla prof. Zbigniew Hanzelka jest to unikat na skalę europejską.

Nowe rozwiązania w pomiarze jakości energii

Laboratorium JEE łączy silną współpracą Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej z firmą Tauron Energia – głównym inwestorem w aparaturę badawczo-rozwojową Laboratorium. Idea jego powstania narodziła się kilka lat temu, podczas organizowanych przez obydwu partnerów tzw. pikników, zwłaszcza pikniku „jakościowego” (http://piknik.tauron-dystrybucja.pl) i wynika z rzeczywistych potrzeb powstającej obecnie nowej „inteligentnej” energetyki.

Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej jest przeznaczone między innymi do prowadzenia badań i świadczenia usług w obszarze regulacji prawnych dostawy energii, badania emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne, ich propagacji w sieciach zasilających, metod poprawy jakości napięć, certyfikacji rejestratorów wskaźników jakości a także budowy rozproszonych systemów monitorowania – akcentuje prof. Zbigniew Hanzelka, koordynator nowego laboratorium.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od wielu lat prowadzi badania w obszarze jakości dostawy energii elektrycznej i jest w tym zakresie jednym z czołowych ośrodków dydaktycznych i badawczych nie tylko w kraju lecz także w Europie. Doskonalenie środowiska badawczego oraz warunków kształcenia – a temu służy nowo otwarte laboratorium – to jeden z priorytetów Wydziału. Zainteresowanie tą dziedziną w śród naszych studentów, także zagranicznych jest bardzo duże. Kilkunastoletnia historia studiów podyplomowych w dziedzinie jakości w których uczestniczą liczni przedstawiciele przemysłu i energetyki zawodowej jest potwierdzeniem znaczenia jakości i niezawodności dostawy energii dla rozwoju gospodarczego kraju – dodaje prof. Ryszard Sroka Dziekan Wydziału.

Światowe Centrum Energetyki

Laboratorium powstało na terenie Centrum Energetyki AGH. Centrum zostało utworzone jako jednostka badawczo-rozwojowa, umożliwiająca komercjalizację wyników badań pracowników uczelni oraz konsolidację środowisk naukowych i podmiotów prowadzących działalność badawczo – rozwojową w obszarze szeroko pojętej zrównoważonej energii, w tym m.in. czystych technologii węglowych, energii odnawialnej, energii atomowej, technologii materiałowych, transportu i ochrony środowiska. Mimo że od samego otwarcia kompleksu minął już rok uczelnia sukcesywnie wyposaża kolejne laboratoria w niezbędny do przeprowadzania specjalistycznych badań sprzęt i aparaturę naukową. Na terenie Centrum znajdują się także liczne laboratoria krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj