Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical pod kierownictwem specalisty z zakresu mikrobiologii klinicznej, dr n. med. Karola Majewskiego, w ramach POIR.01.01.01-00-0798/16 NCBiR realizuje projekt pn.: „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz”. Prace realizowane są w oparciu o know-how zakupione od Uniwersytetu Łódzkiego – Wysokoprzepustową i szybką metodę diagnostyczną prątków z rodzaju Mycobacterium, którego pomysłodawcami są dr Rafał Szewczyk, dr hab. Magdalena Druszczyńska oraz mgr Konrad Kowalski.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody diagnostycznej dla wykrywania prątków gruźlicy oraz mykobakterii z grupyMOTT (inne niż M. tuberculosis) z jednoczesnym określaniem wrażliwości lub oporności na leki przeciwprątkowe w oparciu o LCMS/MS.

Metoda diagnostyczna będzie rewolucją ze względu na znaczne skrócenie czasu diagnozy poniżej 24 godzin, zwiększenie czułości badania i zakresu diagnostycznego oraz zmniejszenie kosztu procesu diagnostycznego. Poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwalających uzyskać metodę wykrywania prątków gruźlicy oraz mykobakterii z grupy MOTT jest odpowiedzią na zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie na nowe metody diagnostyczne. Zgodnie z oczekiwaniami WHO metoda diagnostyki gruźlicy powinna być szybka, dokładna, bezpieczna i pozwalać na szybką identyfikację lekooporności oraz być możliwa do przeprowadzenia w miejscu leczenia – to właśnie na te potrzeby odpowiadają główne założenia projektu.

Narastającym i poważnym problemem w leczeniu chorych na gruźlicę jest rosnąca oporność prątków na leki przeciwprątkowe, zaś skuteczne zwalczanie gruźlicy czy mykobakteriozy wymaga szybkiego wykrycia choroby i podjęcia właściwego leczenia z monitorowaniem postępów przeciwprątkowej terapii. Obecnie powszechnie stosowane metody nie pozwalają na uzyskanie wysokiej czułości, a także ograniczają wykrywalność jedynie do prątków gruźlicy i oporności na rifampicynę, nie dając możliwości detekcji innych mykobakterioz, ani też lekooporności na inne możliwe do zastosowania antybiotyki. W związku z tym nie ma możliwości szybkiej diagnostyki mykobakterioz, a długi czas oczekiwania na rezultat diagnostyki prątka (4-6 tyg) i innych mykobakterioz, znacząco opóźnia włączenie chorym właściwego leczenia.

W ramach pierwszego etapu projektu najistotniesza była charakterystyka profili kwasów mykolowych prątków gruźlicy oraz prątków atypowych, tak aby można zastosować je w identyfikacji prątków Mycobacterium, co pozwoliło wyselekcjonować gatunkowo-specyficzne biomarkery kwasów mykolowych umożliwiających szybką detekcję i identyfikację prątków gruźliczych i atypowych. Ponieważ istotnym problemem w diagnostyce gruźlicy i mykobakterioz jest również dobranie odpowiedniego leczenia, etap drugi działania przyniesie ocenę wpływu tuberkulostatyku na metabolizm lub rozmnażanie się prątków w porównaniu do populacji bakterii nie poddanej jego działaniu. Kolejny krok to izolacja kwasów mykolowych celem oceny jakie zmiany zaszły w ich składzie po zastosowaniu odpowiedniej lekoterpaii, co pozwoli wyznaczyć parametry lekooporności dla każdego ze szczepów.

 

Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Celem kolejnego projektu jest utworzenie CBR specjalizującego się we wczesnej diagnostyce, prognostyce i monitoringu procesów chorobowych nowotworów płuc i gruźlicy,  opartych o metody biologii molekularnej i spektrometrii mas. Na stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Chorób Infekcyjnych i Nowotworowych w grudniu 2017 roku DiMedical uzyskało finansowanie z Ministerstwa Rozwoju.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego diagnostyki chorób nowotworowych i infekcyjnych. Efektem prac B+R będą innowacje procesowe w postaci metod diagnostycznych i badań klinicznych, jak również innowacje produktowe w postaci gotowych testów diagnostycznych.

Główne założenia działalności Centrum Badawczo – Rozwojowego będą obejmowały diagnostykę nowotworów układu oddechowego, w szczególności raka płuc w dwóch obszarach metodyki badawczej: biologii molekularnej i spektrometrii mas. W spektrometrii badania będą obejmowały również diagnostykę chorób infekcyjnych, przede wszystkim gruźlicy. Opracowane metody diagnostyczne, będą stanowiły innowację w skali światowej, będą to bowiem gotowe testy diagnostyczne: test DNA nowotworów płuc, który w wyniku przeprowadzonych badań pozwoli wyselekcjonować specyficzne dla danego nowotworu markery obecne w ctDNA, co zapewni dokładniejszą diagnozę pacjenta oraz odpowiedni dobór terapii celowanej; test przesiewowy nowotworów płuc, oparty o analizę LC-MS/MS, która pomoże w identyfikacji różnorodnych rodzajów biomarkerów diagnostycznych oraz test przesiewowy gruźlicy, oparty o metodę LC-MS/MS.

Z uwagi na fakt, że gruźlica jest nadal ogólnoświatowym problemem klinicznym i społecznym, umieszczanym na czele chorób zakaźnych zagrażających zdrowiu człowieka, a jej szybka diagnostyka decyduje o prawidłowym leczeniu, dzięki przewagom konkurencyjnym opracowanej metody firma DIMEDICAL ma szansę stać się niekwestionowanym liderem na rynku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj