CEMEX Polska Sp. z o.o. w nowatorski sposób modernizuje piece do produkcji klinkieru w cementowni Rudniki.

Spółka postawiła na badania z wykorzystaniem perhydrolu, który nie wprowadza zanieczyszczeń. Testy redukcji NOx i SOx prowadzono do tej pory w kotłach energetycznych. W tym przypadku cel był inny. Sprawdzono, czy technologię można adaptować w przemyśle cementowym.

Wnioski? Parametry występujące w piecu pozwalają na stosowanie tej metody bez specjalnych dodatkowych dostosowań. W trakcie badań określano wpływ różnych czynników na efektywność redukcji. Na przykład koncentracji perhydrolu, pary wodnej w gazach, różnej koncentracji NOx na wejściu, a także czasu kontaktu. W każdym przypadku otrzymywano wyniki zgodne z oczekiwaniami.

Wyniki badań pozwoliły na stworzenie założeń technicznych dla instalacji produkcji klinkieru w cementowni Rudniki.

Dlaczego porównując metody redukcji, firma zwróciła uwagę na technologie wykorzystujące metody utleniania? Zapewniają one dodatkowe korzyści w postaci zmniejszenia emisji rtęci i są konkurencyjne z kosztownymi metodami katalitycznymi, jak np. CataMax. Utlenianie prowadzi do wytworzenia dwutlenku azotu oraz tlenku rtęci, które są bardzo reaktywne i dzięki temu łatwe do zawrócenia do procesu.

Nowatorski projekt przedsiębiorstwo tworzyło w ramach programu GEKON (Generatora Koncepcji Ekologicznych). Przedstawiona koncepcja uzyskała wysoką ocenę, co pozwoliło warszawskiej firmie na uzyskanie grantu. 25 sierpnia 2015 roku podpisano z NCBIR umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Trzeba podkreślić, że zakład spółki posiada trzy piece obrotowe o wydajności produkcji klinkieru ok. 2 tys. ton na dobę. Stanowi to dobrą okazję wdrożenia innowacyjnych technologii redukcji emisji gazowych, szczególnie tlenków azotu (NOx). Najpopularniejszymi metodami jest niekatalityczna (SNCR) bądź katalityczna (SCR) redukcja.


 

Tytuł projektu: ,CEMEX logo,Nowatorska technologia maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru.

Koszt kwalifikowany projektu wynosi 3 312 877 PLN, a dofinansowanie NCBIR wynosi 3 034 228 PLN. Zadanie realizowano od lipca 2015 do sierpnia 2016. Zakres prac obejmował diagnozę stanu istniejącego, badania technologii zintegrowanej redukcji zanieczyszczeń gazowych, projekt procesowy na potrzeby branży cementowej, studium projektowe w procesie wypalania klinkieru. Testy projektowe wykonywano na stanowisku badawczym w cementowni Rudniki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj