Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje obecnie dwa projekty w ramach programu LIFE+ oraz programu strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą Biostrateg.

Nowa perspektywa finansowania unijnego to nowe możliwości dla leśnictwa – realizowane projekty pozwalają przede wszystkim wypracować nowe metody badawcze i rozwiązać aktualne problemy leśnictwa, ale również integrują środowisko naukowe i wzmacniają jego potencjał.

Instytut Badawczy Leśnictwa jest liderem konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” (nr u. BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015), który jest współfinansowany ze środków NCBR, w ramach programu badań i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg NCBR – Ten projekt jest dobrym przykładem integracji środowiska naukowego i biznesowego oraz zawiązania ogromnego konsorcjum – mówi dr inż. Krzysztof Stereńczak, kierownik Projektu. Celem projektu jest opracowanie dokładniejszych metod pomiaru lasów przy zastosowaniu danych teledetekcyjnych oraz nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania. – Mamy cztery główne cele. Po pierwsze testujemy możliwość wykorzystania danych radarowych do szacowania  biomasy. Chcemy także za pomocą lotniczego skanowania laserowego określić miąższość poszczególnych wydzieleń leśnych, czyli najmniejszych obszarów, na których gospodarują leśnicy. Kolejną metodą jest próba wykorzystania naziemnego skanowania laserowego do opracowania metody korekty lokalnych wzorów dendrometrycznych do określania miąższości pojedynczych drzew. Staramy się również dostarczyć wzory allometryczne i przeliczniki biomasowe umożliwiające określenie ilości biomasy i węgla na podstawie miąższości grubizny – podsumowuje kierownik Projektu.

Drugi z prowadzonych przez IBL projektów to ForBioSensing „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” (nr umów: LIFE13 ENV/PL/000048 i NFOŚiGW:485/2014/WN10/OP-NM-LF/D) realizowany w ramach programu Life+. Zakłada on całościową inwentaryzację Puszczy oraz obserwację procesów zachodzących w niej w czasie trwania projektu. – Połączenie danych teledetekcyjnych z pomiarami naziemnymi oferuje możliwość kompleksowego ujęcia dynamiki drzewostanów tego unikalnego przyrodniczo obiektu leśnego – mówi dr inż. K. Stereńczak, kierownik Projektu. – Mimo, że jesteśmy na początkowym etapie Projektu, pod koniec roku organizujemy konferencję, na której  przedstawimy pierwsze wyniki. – dodaje.

1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj