OBNIŻYĆ WAGĘ

0
64
dr Anna Łapińska
dr Anna Łapińska

„POWIETRZNY” LIDER

Rozmowa z dr Anną Łapińską z Politechniki Warszawskiej na temat projektu pn. „Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym”.

Do kogo jest skierowany projekt LIDER?

Projekt LIDER skierowany jest głównie do przedstawicieli branż kosmicznej i lotniczej, ale także do wszystkich, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań z zakresu wielofunkcyjnych materiałów o podwyższonej odporności na szkodliwe czy niespecyficzne warunki pracy.

Czym są nanokompozyty polimerowe?

Nanokompozyt odnosi się do materiałów, co najmniej dwuskładnikowych, w których jeden z nich występuje w postaci nanometrycznej. Nanokompozyt polimerowy będzie zatem składał się z osnowy/matrycy polimerowej i napełniacza o strukturze 2D.

Jak można opisać materiały o strukturze 2D?

Materiały o strukturze 2D to materiały krystaliczne złożone z jednej lub kilku warstw atomowych. Najprościej taki materiał wyobrazić sobie poprzez konfrontację grafitu i grafenu. Grafit składa się z wielu nałożonych na siebie struktur przypominających plaster miodu, podczas gdy grafen to jedna taka warstwa.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych wykorzystując do tego materiały o strukturze dwuwymiarowej. Wytworzone nanokompozyty zostaną następnie wykorzystane w postaci pasywnych elementów elektronicznych oraz powłok kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Nanokompozyty będą cechowały się niską wagą.

Jak projekt wpłynie na wspomniane branże?

Projekt po pierwsze wpłynie na wzrost konkurencyjności Polski w obszarze badań i wdrożeń w branżach kosmicznej i lotniczej. Faktem bowiem jest, że aktualnie liderami w Europie są takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Dzięki wynikom prac przewidzianych w projekcie Polska będzie miała szansę zwiększyć swoją rolę na rynku.

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here