OncoArendi Therapeutics S. A., rozwijająca unikatową na skalę światową terapię chorób płuc, wchodzi na rynek GPW. W ramach najbardziej zaawansowanego projektu firma opracowała cząsteczkę OATD-01, potencjalny nowy lek na chroniczne choroby układu oddechowego, takie jak astma, włóknienie płuc czy sarkoidoza.

Unikalne podejście

Projekt „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Jest to przede wszystkim projekt “first in class”, a zatem „pierwszy w swojej klasie”. Oznacza to, że cząsteczka skierowana jest na zupełnie odmienny cel biologiczny od leków stosowanych dotychczas.

Takie podejście niesie ze sobą wiele nadziei na opracowanie nowej, skutecznej terapii dla pacjentów. Zakładamy, że lek przyniesie oczekiwane efekty terapeutyczne i będzie dobrze tolerowany przez pacjentów, co jest niezwykle istotne przy długotrwałej terapii. Jest oczywiście ryzyko związane z każdym innowacyjnym rozwiązaniem, że nie spełni ono zakładanych oczekiwań – podkreśla Dyrektor Działu Biologii, Karolina Dzwonek.

Celem biologicznym cząsteczki OATD-01 są chitynazy, enzymy trawiące chitynę, powszechnie występujący w przyrodzie budulec chociażby ścian komórkowych grzybów, czy pancerzyków skorupiaków. Badania naukowe wielu laboratoriów wskazują jednak, że enzymy te zaangażowane są także w patogenezę chorób układu oddechowego. Głównym celem nowej terapii jest idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza oraz astma, na które chorują miliony pacjentów na całym świecie i dla których nadal brakuje skutecznych i bezpiecznych leków.

Badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych wykazały, że chitynazy odgrywają istotną rolę w patogenezie astmy czy włóknienia płuc, ponadto pokazano, że enzymy te ulegają znaczącej aktywacji u pacjentów dotkniętych schorzeniem, lokalizując się w miejscach zmienionych patologicznie. Wszystko to wskazuje, że zablokowanie chitynaz nowym lekiem może być przełomem w walce z chorobą – komentuje Karolina Dzwonek.

OncoArendi Therapeutics właśnie zakończyła pierwszą część badań klinicznych I fazy dla związku OATD-01, której celem było określenie bezpieczeństwa cząsteczki po podaniu pojedynczej dawki zdrowym ochotnikom. Kolejny krok to faza wielokrotnego podania leku gdzie potwierdzone będzie jego bezpieczeństwo oraz wybrane zostaną dawki do fazy II, w której badany będzie już efekt terapeutyczny u pacjentów. Ten etap planowany jest na przełom 2019/2020.

Pierwsi na świecie!

OncoArendi Therapeutics S. A. jest pierwszą firmą na arenie międzynarodowej, prowadzącą badania nad opracowaniem inhibitorów chitynaz na tak zaawansowanym etapie, że pierwsza cząsteczka została podana ludziom. To również trzecia firma w historii Polski, która rozpoczęła badania kliniczne dla innowacyjnego leku.

Naszą przewagą, zwłaszcza w przypadku astmy, jest opracowanie leku w formie tabletki. Większość leków przyjmowanych przez pacjentów z astmą jest podawana w formie wziewnej, tabletka natomiast ułatwia przyjmowanie leku i podanie jego odpowiedniej dawki. W przypadku włóknienia płuc dostępne obecnie leki nie dają pożądanych efektów, a ich stosowanie wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi, istnieje więc ogromna potrzeba na nowe rozwiązania terapeutyczne takie jak nasz lek! – podkreśla Karolina Dzwonek.

Nowe terapie na raka

Badania nad chorobami płuc to nie jedyne wyzwanie badawcze, jakie stawia przed sobą OncoArendi. Firma równolegle prowadzi badania nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi.

Rozwój projektu inhibitora arginazy to nowatorskie podejście terapeutyczne w onkologii, polegające na odblokowaniu układu odpornościowego pacjenta do walki z chorobą. Immunoterapie są obecnie najbardziej obiecującym sposobem leczenia nowotworów, dającym realną szansę na wyleczenie pacjenta. Cząsteczka OATD-02 OncoArendi jest już na etapie formalnych badań przedklinicznych, a w przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie badań klinicznych.

Drugi program onkologiczny firmy to projekt w ramach platformy chitynazowej, dotyczący inhibitorów jednego z białek z rodziny chitynaz – YKL40. Również w tym wypadku badacze opracowują lek „first in class” i również tu za słusznością dalszych działań stoi szereg badań naukowych. Za główny cel terapeutyczny naukowcy OncoArendi stawiają sobie walkę z glejakiem, nowotworem na który nie ma obecnie żadnej skutecznej terapii.

OncoArendi Therapeutics S. A. prowadzi badania nad nowymi lekami od odkrycia pierwszej aktywnej cząsteczki do etapu wczesnych badań klinicznych kandydata na lek u ludzi. W celu przeprowadzenia badań ostatniej, III fazy i wprowadzenia leku na rynek konieczne jest nawiązanie współpracy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym, w przededniu której znajduje się obecnie.

www.dreamsart.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj