Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy to prawie 100-letnia instytucja, której od dnia utworzenia przyświecał cel użytecznej pracy dla dobra Rzeczypospolitej. Przedmiotem działania Instytutu jest m.in.: prowadzenie wszechstronnych badawczych prac geologicznych, wykonywanie map geologicznych, gromadzenie wszelkich dokumentacji i opracowań geologicznych z obszaru kraju w Narodowym Archiwum Geologicznym, rozpoznawanie i prognozowanie geozagrożeń, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.

PIG przez lata swojej działalności ma na koncie dużą liczbę osiągnięć, służących gospodarce narodowej. Potencjał kompetencji i energii naszych pracowników, zostanie jednak w pełni wykorzystany dopiero wtedy, gdy zadania państwa w dziedzinie geologii i gospodarki surowcowej będą wykonywane w przystającej do nich formie organizacyjnej agencji wykonawczej. Stąd wzięła się idea wydzielenia zadań realizowanych na potrzeby państwa od części naukowej, którą obecnie proceduje Ministerstwo Środowiska. W myśl tej koncepcji, działalność naukowa pozostanie w Państwowym Instytucie Geologicznym, ekspercko wspomagającym nową agencję – Polską Agencję Geologiczną.

Koncepcja ta idzie w linii do światowych trendów. Wiele potrzeb państwa z obszaru geologii nie jest obecnie realizowanych. Nie jest to wina PIG, lecz wynika to z braku możliwości powierzenia ich Instytutowi przez ograniczenia prawne. Ambicje w zakresie rozwoju wydobycia surowców oraz stymulacja nowoczesnych technologii dla geologii wydobywczej mogą być tutaj przykładem.

Państwowy Instytut Geologiczny PIB pozostanie, po zmianach, czołową instytucją prowadzącą działalność badawczą w obszarze nauk o Ziemi.

Stoimy obecnie przed szansą nadania nowych impulsów rozwojowych dla branży geologicznej. Dzięki centralnej instytucji realizującej politykę geologiczną państwa, stworzone zostaną zachęty do rozwijania nowych technologii, dla wejścia polskiej branży geologicznej do czołówki przedsiębiorstw światowych, operujących w dziedzinach wydobycia, eksploracji dna oceanów, rekultywacji itd. Należy liczyć się z tym, że dzięki stymulacyjnej roli PAG możliwe stanie się rozwijanie start upów w tej dziedzinie i skojarzenie ich z innowacyjnymi firmami z branży IT, technologii materiałowych, chemicznych, czy robotyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj