Schorzenia nowotworowe i choroby układu krążenia to główne przyczyny zachorowań i zgonów zarówno w Polsce, jak również w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Profilaktyka i leczenie wymaga nade wszystko wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej w dziedzinie onkologii i kardiologii.

Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zrealizowało projekt, którego efektem było zwiększenie o 160% liczby lekarzy kardiologów i o 100% liczby lekarzy onkologów. Pomimo ogromnego sukcesu tego przedsięwzięcia, liczba lekarzy onkologów jest niewystarczająca. W Polsce podobnie jak w innych krajach UE przyczyną wzrostu liczby nowych zachorowań i zgonów z powodu chorób nowotworowych jest starzenie się społeczeństwa ponieważ choroby nowotworowe częściej występują u ludzi starszych. Poza tym osoby po 65 roku życia, wymagają szczególnego nadzoru medycznego ze strony wyspecjalizowanej kadry medycznej.

W odpowiedzi na w/w zapotrzebowanie, Ministerstwo Zdrowia zarekomendowało, Komisji Europejskiej, CMKP jako Instytucję, która jako jedyna w naszym kraju będzie w stanie sprostać tak ogromnemu wyzwaniu i zrealizować projekt, którego efektem będzie zwiększenie liczby onkologów oraz specjalistów w dziedzinach geriatrycznych. W rezultacie, powierzono CMKP realizację projektu pn. Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), który jest realizowany w latach 2015-2023.

Przyszłość to wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna

W ramach realizowanego projektu Centrum Medyczne organizuje kursy specjalizacyjne w specjalnościach onkologicznych, a wśród nich hematologii, onkologii klinicznej, patomorfologii, chirurgii onkologicznej i radioterapii onkologicznej oraz związanych z opieką medyczną nad osobami w starszym wieku, tj. geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, medycynie rodzinnej, medycynie ratunkowej i medycynie paliatywnej. Poza tym programem PO WER objęta została również pediatria co spowodowane jest znacznym niedoborem wysoko wykwalifikowanych lekarzy tej specjalności w Polsce.

Zależy nam na stworzeniu najkorzystniejszych dla lekarzy warunków do zdobywania wysokospecjalistycznej wiedzy. Aktualny projekt jest przedłużeniem poprzednich działań oraz odpowiedzią na nowe wyzwania i potrzeby.

Dokładamy wszelkich starań, aby realizowane przez nas kursy były na jak najwyższym poziomie merytorycznym – mówi Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych CMKP, prof. Wojciech Bik.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie 2209 kursów dla ponad 70 tys. uczestników. Aż 1157 kursów zostanie przeprowadzonych na bazie Klinik i Zakładów CMKP, pozostałe natomiast na bazie Uniwersytetów Medycznych, Instytutów Naukowo-Badawczych oraz jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy, wyłanianych w drodze postępowań przetargowych.

Uczestnikami projektu są lekarze, którzy otworzyli specjalizacje w dziedzinach objętych projektem po 1 października 2014 roku. W obecnej chwili już 4741 lekarzy odbywa specjalizację w owych dziedzinach i aż 2319 z nich jest uczestnikami projektu. Lekarze spełniający warunki kwalifikacji do projektu otrzymują wsparcie finansowe w postaci dofinansowania do kosztów dojazdów i noclegów. Łączna kwota przeznaczona do rozdysponowania na w/w wsparcie to ponad 1/3 wartości budżetu całego projektu – podkreśla prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Pełnomocnik Dyrektora CMKP ds. projektu PO WER.

Nowoczesne techniki kształcenia

Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” to jedyny tak szeroko zakrojony plan kompleksowego wsparcia kształcenia medycznego w skali całej Polski, ale Centrum podjęło już kolejne kroki na drodze do doskonalenia szkolenia wysoko wyspecjalizowanej kadry lekarskiej.

W myśl tej idei realizowany jest projekt. pn. „Rozwój kształcenia specjalistycznego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, którego zadaniem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny, poprzez opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie do praktyki nowej metody nauczania, jaką jest symulacja endoskopowa. Projekt wprowadza zaawansowane nauczanie endoskopii przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego od 1971 roku jest instytucją wiodącą i zarazem koordynującą kształcenie podyplomowe lekarzy. CMKP prowadzi kształcenie podyplomowe lekarzy w 77 specjalnościach medycznych.

Picture1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj