Rozmowa z Piotrem Kuśmierzem (Heiche Polska sp. z o.o.) – Prezesem Zakładu i Erykiem Gralakiem (Heiche Polska sp. z o.o.) – kierownikiem laboratorium na temat projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii pasywacji stopów aluminiowych o wysokiej zawartości miedzi”.

Co można powiedzieć o innowacyjności przedsiębiorstwa?

Heiche Polska Sp. z o.o. to zakład istniejący od 2008 roku zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej w Oławie koło Wrocławia, będący częścią holdingu KAP Surface Technology, z podmiotem dominującym, notowanym na giełdzie we Frankfurcie. Oferujemy wyjątkowe spektrum technik inżynierii powierzchni (obróbka galwaniczna). Jedną ze strategii przedsiębiorstwa jest prowadzenie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności prac dotyczących rozwoju nowoczesnych technologii galwanicznych z uwzględnieniem aspektów ograniczania ich wpływu na środowisko naturalne.

Czym charakteryzuje się pasywacja stopów aluminiowych?

Proces pasywacji stopów aluminium pozwala otrzymać warstwę konwersyjną na aluminium z kąpieli zawierających chrom III. Zapewnia doskonałą odporność na korozję oraz przyczepność powłok malarskich.

Technologia pasywacji stopów aluminiowych  z wysoką zawartością miedzi nie była dotąd stosowana w naszym kraju, byliście pierwsi?

Spółka zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnego, nieznanego w Polsce procesu pasywacji odlewów aluminium o podwyższonej zawartości miedzi. Jest to pierwsza tego typu innowacja w Polsce.

Co można powiedzieć o współpracy z Politechniką Wrocławską?

Współpraca otwiera możliwości wsparcia procesu dydaktycznego uczestnictwem studentów i doktorantów w realizacji procesu technologicznego w warunkach przemysłowych. Prowadzi to do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz poziomu prac naukowo-rozwojowych w obszarze przemysłu przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Politechniki Wrocławskiej, a także potencjału sprzętowego i doświadczenia Heiche Polska sp. z o.o. – Laboratorium. Wzajemne uzupełnianie wiedzy, wymiana informacji i aktywna współpraca sprawią, iż możliwe będzie rozwiązywanie kwestii i zagadnień technologicznych w sektorze galwanotechnicznym, a więc wpisanych w obszarze działania KAP Surface Technologies. Od roku 2019 Heiche Polska aktywnie uczestniczy w Programie Stażowym Politechniki Wrocławskiej „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”. Wynikiem tych wielokierunkowych działań jest planowane otwarcie nowego działu badawczo-rozwojowego w drugim kwartale 2021 roku.

O jakim sukcesie można powiedzieć?

Projekt został zaimplementowany z sukcesami w produkcji seryjnej z aprobatą wielu klientów z sektora automotive. Doprowadziło to do umocnienia naszej pozycji lidera na rynku w pokryciach konwersyjnych stopów metali lekkich. Ten moment w historii firmy uważamy za kamień milowy, który determinuje nas do prowadzenia kolejnych prac badawczo – rozwojowych.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*