Otwartość na zmiany, podejmowanie nowych wyzwań, ciągłe doskonalenie swojej działalności – to najważniejsze cechy funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o. o. w zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, prawnej i technologicznej.

Przedsiębiorstwo realizując swoje ambitne zadania tam, gdzie jest taka możliwość, korzysta ze środków unijnych. Pierwsze takie środki zostały pozyskane w 2006 roku na budowę bloku kogeneracyjnego, obecnie natomiast realizowana jest umowa o dofinansowanie projektu „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt zakłada przebudowę i termomodernizację 10,5 km sieci budowanej w latach 80-tych, tj. przebudowę sieci kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych i wymianę otuliny izolacyjnej rurociągów sieci kanałowej piankę poliuretanową. Przyczyni się to do zmniejszenia strat ciepła na przesyle oraz zmniejszenia ilości wytwarzanego ciepła, co wpłynie na obniżenie zużycia paliwa, a w konsekwencji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wartość projektu to ponad 16 mln zł, a dofinansowanie ponad 7 mln zł.

Jednocześnie rozpatrywane są jeszcze dwa wnioski złożone przez PEC Suwałki. Pierwszy dotyczy dofinansowania budowy kotła opalanego biomasą. W spalaniu biomasy kierownictwo spółki widzi racjonalną podstawę funkcjonowania zakładu zarówno teraz jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Drugi wniosek zakłada likwidację węzłów grupowych, co wpłynie na poprawę efektywności dystrybucji ciepła. Dużo wskazuje na to, że oba wnioski pozytywnie przejdą weryfikację i realizacja tych zadań zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku.

Kacper Matuszak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj