Pikralida to biofarmaceutyczny start-up koncentrujący się na kompleksowej realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Założycielami spółki są dr Stanisław Pikul – pełniący funkcję Prezesa Zarządu, dr Anna Krause – Dyrektor ds. badań i rozwoju oraz dr Joanna Lipner – Dyrektor Zarządzający. Opierając się na najnowszych doniesieniach naukowych i wieloletnim doświadczeniu Zespołu w zakresie syntezy organicznej, analizy farmaceutycznej, projektowaniu i rozwoju postaci farmaceutycznych, badań przedklinicznych i klinicznych, Pikralida realizuje projekty od etapu stworzenia koncepcji innowacyjnego rozwiązania terapeutycznego do etapu jego klinicznej weryfikacji (badania kliniczne typu proof-of-concept lub biorównoważności).  

Spółka koncentruje się na realizacji projektów B+R związanych z rozwojem innowacyjnych terapii oraz innowacyjnych formulacji produktów leczniczych.

Pikralida realizuje obecnie dwa projekty ukierunkowane na rozwój innowacyjnych leków w obszarze chorób centralnego układu nerwowego. Celem najbardziej zaawansowanego projektu o nazwie EpiFix jest rozwój leku chroniącego przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej, opartego o blokowanie procesu epileptogenzy. Wytypowany w trakcie prac inhibitor metaloproteazy macierzowej MMP9 o nazwie PKL-021 jest niskocząsteczkowym związkiem chemicznym o wysokiej aktywności i optymalnych „drug like properties”. Obecnie trwają prace nad rozwojem procesu syntezy związku PKL-021, a rozpoczęcie badania klinicznego fazy pierwszej jest planowane na 2023 rok.

Celem drugiego projektu jest opracowanie leku dedykowanego pacjentom cierpiącym na stwardnienie zanikowe boczne. Schorzenie to  ma status choroby sierocej. Dotąd nie opracowano skutecznej metody leczenia przyczynowego, a w terapii pacjentów stosowane są leki, które w niewielkim stopniu spowalniają progresję choroby.

W swoim portfolio Spółka posiada również projekty z obszaru innowacyjnych formulacji. Zaawansowane prace naukowe obejmują rozwój produktów leczniczych zawierających  unikalną kombinację  znanych substancji czynnych oraz możliwość zastosowania  nowoczesnych technologii wytwarzania takich jak np.  ekstruzja na gorącą –  HotMeltExtrusion.

Koncepcję nowatorskich rozwiązań terapeutycznych tworzymy, łącząc wiedzę z zakresu farmacji i farmakologii z doświadczeniem w projektowaniu i rozwoju postaci farmaceutycznych. Wspólnym mianownikiem tej grupy projektów jest rozwój produktów leczniczych zapewniających optymalną skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii, odpowiadających jednocześnie na niezaspokojone potrzeby medyczne pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z populacji geriatrycznej – mówi Anna Krause, Dyrektor B+R.

Produkty lecznicze o nowoczesnych formulacjach są przełomowe dla pacjentów zarówno pod względem skuteczności, jak i komfortu stosowania, pozwalają na uproszczenie schematów dawkowania leków i eliminują pomyłki pacjentów (przyjęcie niewłaściwego leku albo pominięcie dawki).

Stworzyliśmy zdywersyfikowane portfolio projektów o zróżnicowanym ryzyku oraz dokładnie zaplanowanym czasie ich komercjalizacji – mówi Joanna Lipner, Dyrektor Zarządzający.

Część projektów B+R Spółka realizuje samodzielnie, a kilka z nich we współpracy z grupami badawczymi z najlepszych ośrodków akademickich w kraju oraz działami B+R polskich firm farmaceutycznych.

Wierzymy, że dobra współpraca, wymiana wiedzy i doświadczenia pozwala tworzyć koncepcje innowacyjnych rozwiązań o zasięgu globalnym – mówi Stanisław Pikul, Prezes Zarządu.

Od rozpoczęcia swojej działalności, w lutym 2019 r., Spółka pozyskała dotacje, pochodzące ze środków krajowych i funduszy europejskich, na realizację pięciu projektów B+R. Łączna wartość dotowanych projektów to 40 mln PLN. 

Przełomowym wydarzeniem dla Spółki jest podpisanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu EpiFix (wartość projektu to 21 mln PLN). Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Spółka zintensyfikuje prace B+R nad rozwojem swojego pierwszego innowacyjnego leku, który bazuje na wynikach wieloletnich badań naukowych zespołu Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej kierowanego przez profesora Leszka Kaczmarka z.

Jesteśmy niezwykle dumni, że projekt firmy Pikralida i Instytutu Biologii Doświadczalnej został doceniony przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem kandydata klinicznego PKL-021 do badania klinicznego pierwszej fazy. Jego zakończenie przewidujemy na Q3 2023 r, aby już w 2024 r. rozpocząć badanie kliniczne fazy II typu proof-of-concept z udziałem pacjentów – mówi Anna Krause, Dyrektor B+R.

Szybka i kompleksowa realizacja projektów w farmacji wymaga wysokich nakładów. Niezbędny jest  zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, a w przypadku rozwoju leków innowacyjnych zakup specjalistycznych usług badawczych takich jak programy badań przedklinicznych czy badania kliniczne. Dodatkowo na koszt tych prac wpływa konieczność spełnienia wysokich wymagań jakościowych stawianych przez Urzędy Rejestracji.

Bardzo cieszymy się z przyznanych dotacji. Dzięki nim możemy tworzyć i rozwijać innowacyjne rozwiązania terapeutyczne, a także budować zespół. Do tej pory działalność spółki była finansowana przez współzałożycieli  oraz z przychodów z działalności B+R. Teraz w związku z dynamicznym rozwojem firmy przygotowujemy się do pierwszej rundy inwestycyjnej. Poszukujemy partnerów, którzy podzielą nasz entuzjazm związany z realizowanymi projektami i perspektywą dalszego rozwoju firmy Pikralida – mówi Stanisław Pikul, Prezes Zarządu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj