Paweł Nowak – Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą
Paweł Nowak – Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą

Filarami czwartej rewolucji przemysłowej, obok usieciowienia i technologii są współpraca oraz standaryzacja. Przedsiębiorstwa, sektor publiczny, centra badawczo-rozwoje, samorząd i szkoły – te wszystkie podmioty wspólnie tworzą tzw. „Ekosystem gospodarki 4.0”. Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana by orkiestrować ten ekosystem. Idea ustanowienia FPPP wyrosła z oddolnych oczekiwaniach przedsiębiorców oraz z potrzeb instytucji publicznych. Fundacja jest pierwszą wyspecjalizowaną instytucją, która gromadzi wiedzę o przemyśle przyszłości w Polsce. Zgromadziliśmy fantastyczny zespół ekspertów, którzy są praktykami i liderami w swoich dziedzinach. Szkolimy, doradzamy i promujemy min.: wdrażanie cyfrowych produktów i usług, wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru np.:. inteligentnej analizy danych. Kładziemy ogromny nacisk cyberbezpieczeństwo.

Głównym celem naszej działalności jest wzmacnianie kompetencji i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Uświadamiamy i ukierunkowujemy przedsiębiorców by rozpoczęli w swoich przedsiębiorstwach proces transformacji cyfrowej. Jednym z naszych głównych zadań jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Realizujemy w tym obszarze własne programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Będziemy również promować standardy kształcenia i walidować system edukacji.

Naszym celem na najbliższą przyszłość jest uruchomienie polskiej platformy społecznościowej, która pozwoli wszystkim interesariuszom ekosystemu wspólnie planować i realizować procesy transformacji. Dzięki naszemu narzędziu będziemy mogli łączyć przedsiębiorstwa z dostawcami, rankingować i zaangażować ekspertów. Wszystko po to by polskie firmy wzmacniały swoją pozycję na rynku globalnym. 

Paweł Nowak – Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*