Certyfikat za działania na rzecz inteligentnego rozwoju zaskoczył mnie i bardzo ucieszył. Ta nagroda potwierdza, iż strategia rozwoju, którą w bydgoskich wodociągach przyjęliśmy, została dostrzeżona i doceniona – mówi Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu MWiK w Bydgoszczy – Spółka z o.o. – Bo to oznacza, że to, co robimy, spełnia oczekiwania i wymogi wobec nowoczesnego przedsiębiorstwa wodociągowego – myślącego perspektywicznie i nowocześnie o swoich zobowiązaniach wobec klientów. A może je wypełnić tylko wtedy, gdy dba o efektywność całej organizacji – od infrastruktury wod-kan po wyspecjalizowaną kadrę pracowników.

W kierunku zrównoważonego rozwoju podążamy od lat, zgodnie z zasadą – stagnacja niczym… ruch wszystkim. Stąd nauka oraz postęp techniczny i technologiczny są u nas od lat motorem rozwoju, a rozwiązania inteligentne są jego ważnym elementem. Takie podejście pozwala wypracować mechanizm działania, który zapewnia ulepszanie, optymalizację, rozbudowę i modernizację. Ten mechanizm wbudowany w organizację poprzez coraz bardziej szczegółowy monitoring, powinien wymuszać nasze doskonalenie i ciągły rozwój.

MWiK w Bydgoszczy już w okresie realizowania zadań inwestycyjnych wspieranych przez Fundusz Spójności w 2004 roku uwzględnił m.in. projekt centralnego systemu monitorowania i sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną. Pozwoliło to opomiarować tę sieć oraz wszystkie obiekty, zbudować infrastrukturę do pomiaru i transmisji danych dla centralnej sterowni. Mamy więc dobrze „zobrazowaną” pracę całego systemu. Kilka lat doświadczeń przekonało nas, że musimy ten monitoring rozszerzyć i unowocześnić. Stąd m.in. nasza aplikacja do NFOŚiGW i wniosek o dotację finansową dla projektu, który zakładał rozwój istniejących systemów monitorowania i sterowania. Uzyskane wsparcie pozwoli w nowym projekcie wykorzystać najnowsze aplikacje, łącznie z tymi opartymi na sieciach neuronowych, czyli na sztucznej inteligencji. Pomogą one analizować hydraulikę sieci, optymalizować jej strukturę, planować remonty i modernizację, tym samym – prawidłowo zarządzać jej eksploatacją, konserwacją i modernizacją. Bydgoski system wodociągowy, kanalizacyjny i deszczowy to ok. 1000 km sieci wodociągowej, blisko 1200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 580 km sieci kanalizacji deszczowej. Do tego dwie oczyszczalnie ścieków, dwa ujęcia wody, dwie stacje uzdatniania wody, kilkaset pompowni wody, hydroforni, pompowni i przepompowni ścieków. Zarządzanie tym systemem bez monitorowania, pomiaru, przetwarzania danych, aplikacji, które pozwalają analizować dane i planować działania – tak, by sprostać rosnącym oczekiwaniom mieszkańców – jest dziś niemożliwe! Zadbaliśmy więc, by technologia z udziałem IT zaczęła być codziennością.

Ta codzienność, to także wdrożenie innowacyjnego projektu modernizacji systemu kanalizacji deszczowej w mieście z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii obliczeń z udziałem oprogramowania uwzględniającego prognozy opadów dla stanu istniejącego. Bydgoski projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” zakłada możliwość sterowania retencją zbiornikową z użyciem sztucznej inteligencji, umożliwiając retencjonowanie wody i regulację jej wykorzystania. Efektem tych działań ma być m.in. zmniejszenie liczby podtopień w wyniku deszczy nawalnych.

Z rozwiązań inteligentnych korzystamy też w procesie oczyszczania ścieków. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MWiK realizuje od 2018 r. drugi etap „Modernizacji Oczyszczalni Ścieków Kapuściska”. Tu głównie dostosowujemy węzeł osadowy oczyszczalni do poziomu ładunków dopływających do oczyszczalni, zwiększamy stabilność i niezawodność procesu oczyszczania i zwiększamy wykorzystanie biogazu dla potrzeb oczyszczalni. Modernizacja ma m.in. zwiększyć przepustowość oczyszczalni w zakresie ładunku zanieczyszczeń oraz zmniejszyć jej oddziaływanie na środowisko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*