Przedkładając bezpieczeństwo ponad innowacyjność Politechnika Warszawska wpływa na zmianę polskiej kolei.

Decyzja o powstaniu Ośrodka Certyfikacji Transportu była spowodowana transformacją prawa w Polsce. W 2013 roku zmieniła się ustawa o transporcie kolejowym, nakładając obowiązek systemowej weryfikacji jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie badań i wystawianie opinii w sprawie wyrobów kolejowych. Przyjęto ścieżkę polegającą na wstępnej weryfikacji jednostek przeprowadzanej przez Polskie Centrum Akredytacji, które następnie podlegają autoryzacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wśród ustalonych wymagań, poza wykazaniem kompetencji, pojawiły się nowe związane z ustanowieniem znormalizowanego systemu zarządzania. Dlatego też na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, podjęto decyzje o wyodrębnieniu jednostki, która zorientowana będzie wyłącznie na powyższych zadaniach i odseparuje się od obowiązków dydaktycznych oraz badawczo-naukowych.

– Nasze działania skupiają się na ocenach różnego rodzaju – analizujemy procesy wyceny ryzyka i sprawdzamy ich zgodność z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Unii Europejskiej nr 402/2013. Uczestniczymy w procesach weryfikacji interoperacyjności linii kolejowych. Planujemy również prowadzenie badań urządzeń kolejowych na potrzeby otrzymania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. – podkreśla dr inż. Andrzej Kochan, Dyrektor OCT.

Jednostka działa na zasadach komercyjnych. Podmioty, które funkcjonują na rynku kolejowym są zobowiązane do przeprowadzania analizy ryzyka związanej z oceną znaczenia zmiany. Jednostka ocenia zgodność procesu z przyjętymi regułami. Wynikiem działalności jest raport dołączany do analizy ryzyka, a dokumentacja przekazywana następnie do Urzędu Transportu Kolejowego.

Drugim obszarem działalności OCT jest certyfikacja urządzeń i infrastruktury kolejowej. Certyfikaty te dotyczą urządzeń wprowadzanych po raz pierwszy na polski rynek kolejowy oraz nowobudowanych i modernizowanych linii kolejowych.

– W chwili obecnej ubiegamy się o uzyskanie pełni formalnych uprawnień dla branży kolejowej, stanowiły one nadrzędny cel naszego powstania. Nie ograniczamy się jednakże wyłącznie do tej gałęzi transportu . Zamierzamy działać w obszarze certyfikacji zarówno w transporcie drogowym jak i lotniczym – zaznacza dyrektor.

OCT w oczekiwaniu na autoryzację Prezesa UTK świadczy usługi podwykonawcze. Z sukcesem zrealizowano jak dotąd 6 procesów, a drugie tyle jest w toku. Dotyczyły one głównie infrastruktury, w szczególności podsystemu sterowanie. Zespół zdobywa w ten sposób doświadczenia i pogłębia kompetencje budując konkurencyjność na rynku.

IMG_20160714_140625Nasza działalność nie wpływa bezpośrednio na powstanie nowych rozwiązań. Skupiamy się na ocenie i wydawaniu opinii technicznych. Sam proces jednak jest naszym autorskim doświadczeniem i stanowi pewne novum na rynku. Działalność OCT jest bezsprzecznie innowacyjna z punktu widzenia wspierania interoperacyjności i bezpieczeństwa w Polsce – tłumaczy dr Kochan.

Pojęcie interoperacyjności powstało w Unii Europejskiej jako hasło, które ma zapewniać swobodny nieprzerwany przejazd pociągów na całym jej obszarze. W przypadku kolei realizacja założenia jest niezwykle trudna – poszczególne kraje różnią się od siebie pod względem zasilania, przepisów oraz urządzeń. Z racji faktu, iż na polskiej sieci kolejowej rozpoczyna się dopiero proces wdrażania urządzeń umożliwiających interoperacyjny przejazd, w najbliższej przyszłości przewidywany jest szereg inwestycji. Dla OCT są to nowe wyzwania – ocena, proces certyfikacji, potwierdzenie prawidłowego działania, instalowania, konfiguracji urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Jednostka aspiruje do uzyskania kompetencji jednostki notyfikowanej, mogącej samodzielnie oceniać podsystemy systemu kolei według prawa europejskiego – technicznej specyfikacji interoperacyjności. Ponadto w pierwszej kolejności stara się o autoryzacje Urzędu Transportu Kolejowego oraz poszerzenie kompetencji o inne środki transportu. Działania są różnorodne, dotyczą zarówno certyfikacji urządzeń i personelu, a także współtworzenia prawa porządkującego procesy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj