Politechnika Częstochowska to najstarsza i największa uczelnia w regionie z ponad 70-letnią tradycją naukową i edukacyjną. To uczelnia przyjazna i otwarta, pełna ludzi z pasją, wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz międzynarodowym środowiskiem studenckim. W ramach pozyskanych dotacji rządowych i funduszy unijnych na bieżąco modernizowana jest infrastruktura badawcza i wzbogacane laboratoria w innowacyjne urządzenia.  

Na Uczelni realizowane są projekty badawcze, rozwojowe oraz badania zlecone we współpracy z przemysłem. Główne obszary działalności Politechniki Częstochowskiej to m.in.: obróbka metali, automatyka, robotyka, informatyka, druk 3D, budownictwo, ekologia, energetyka i zarządzanie. Nad praktycznym wykorzystaniem wyników badań naukowych, monitoringiem wdrożeń innowacyjnych technologii, promocją osiągnięć naukowych i sukcesywnym wykorzystaniem potencjału intelektualnego pracowników naukowych wsparcie stanowi Centrum Transferu Technologii.   

Kilka ostatnich lat działania Centrum to ciągłe zwiększanie efektywności współpracy między nauką a biznesem. Usługi są adresowane z jednej strony do środowiska przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości i skali działania, a z drugiej do  pracowników Politechniki Częstochowskiej, aby pośredniczyć w kontaktach z otoczeniem gospodarczym.  

Nasze Centrum nie jest duże, dlatego ważne jest wsparcie ze strony brokerów innowacji, którzy wraz z pracownikami Centrum uczestniczą w wielu spotkaniach typu nauka-biznes czy targach branżowych. To dzięki wspólnemu działaniu, pomimo ograniczonych zasobów kadrowych, Centrum trafia do świadomości naukowców zarówno na Uczelni, jak i do partnerów biznesowych, czego efektem jest coraz lepiej rozwijająca się komercjalizacja. Komercjalizacja to przede wszystkim sukces naukowców, którzy jednocześnie są jej głównymi beneficjentami. Aby usprawniać proces komercjalizacji, chcemy uprościć obowiązujące w tym zakresie procedury oraz zmodyfikować regulamin wynagradzania, zwiększając procentowy udział twórców w osiąganych zyskach, podkreśla dr. hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz Prorektor ds. rozwoju. 

Więcej o Politechnice Częstochowskiej:

https://pcz.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj