Nowe formuły kształcenia dualnego proponuje bądź inicjuje Politechnika Śląska. To nie tylko klasyczne programy kształcenia – o charakterze dualnym, ale też rozwijane z zewnętrznymi partnerami sieci akademickie czy centra kompetencji.

Mówiono o tym w poniedziałek w Gliwicach, podczas II Konferencji Edukacja Dualna EDUAL, z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Jak przypomniał rektor organizującej wydarzenie Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, uczelnia w 2016 r. przyjęła pierwszych studentów na studia dualne, dostosowując się do potrzeb rynku pracy, ale też poziomu rozwoju technologicznego.

„Kształcenie dualne staje się ważnym elementem kształcenia akademickiego” – zaznaczył rektor akcentując, że jednym z głównych celów edukacji dualnej jest wykształcenie absolwenta przygotowanego do wprowadzenia i wykorzystania zaawansowanych technologii. Inżynier ten powinien rozumieć rozwijające się środowisko przemysłu przyszłości, dostosować się do wymogów nowej koncepcji systemów wytwórczych, umieć funkcjonować w nich i zmieniać je.

„Upowszechnienie nauczania w trybie dualnym w warunkach gospodarki globalnej to jednak wielkie wyzwanie organizacyjne i logistyczne, związane m.in. z zapewnieniem wystarczającej liczby odpowiednich partnerów przemysłowych i możliwości zdobywania przez studentów właściwych kompetencji w trakcie odbywanych staży przemysłowych” – zastrzegł prof. Mężyk.

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek wskazał podczas konferencji, że strefa to miejsce funkcjonowania prawie 300 firm – globalnych, ale też mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyjaśnił, że władze KSSE zaangażowały się w studia dualne wobec potrzeby zapewnienia inwestorom niezbędnych kadr.

„Zdajemy sobie sprawę, że dostęp do wykwalifikowanych pracowników, to wciąż jedna z kluczowych przewag konkurencyjnych w naszym regionie” – zaznaczył Michałek, wskazując też, że w kształcenie dualne przy współpracy z Politechniką i KSSE zaangażowani są głównie inwestorzy z branży motoryzacyjnej.

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Anna Timofiejczuk przypomniała, że jeszcze rok temu studentów związanych z kształceniem dualnym było w tej uczelni znacznie mniej. „Rozpoczęliśmy kształcenie dualne kilka lat temu i rozpoczęliśmy trochę nie po kolei: najpierw pojawiły się studia drugiego stopnia, później doktoraty – i to był nasz autorski program” – zaznaczyła.

„Przez ostatni rok (…) został uruchomiony program doktoraty wdrożeniowe i Politechnika Śląska łącznie z Politechniką Warszawską ma największa liczbę doktoratów wdrożeniowych. Został uruchomiony program (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – PAP) Studia Dualne, do którego nasza uczelnia złożyła wnioski. Przez ten rok udało nam się również nawiązać współpracę z ośrodkami zagranicznymi, są to głównie uczelnie, które budują ośrodki przemysłu 4.0 i kształcą w takim kierunku” – wymieniała prof. Timofiejczuk.

Nawiązując do dorobku poprzedniej, ubiegłorocznej konferencji EDUAL w Gliwicach dziekan podkreśliła, że gromadzące się tam środowisko „wpadło na kilka pomysłów, które nie do końca związane są z regularnym programem kształcenia, lecz jak najbardziej są związane z kształceniem dualnym”. „Myślę tu o Sieci Akademickiej Thales Polska, która została utworzona z inicjatywy Politechniki Śląskiej, ale rdzeniem jej działalności jest firma Thales” – wskazała.

Partnerzy sieci, w skład której wchodzą też Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej, chcą zacieśniać współpracę wykorzystując potencjał firmy działającej w dużej mierze w przemyśle obronnym w zakresie zaawansowanych technologii. Zawarta w listopadzie ub. roku umowa dotyczy też m.in. transportu kolejowego, technologii informatycznych czy cyberbezpieczeństwa.

Politechnika Śląska stara się też tworzyć struktury, skupiające nie tylko uczelnie, ale również ośrodki otoczenia społeczno-gospodarczego. W sierpniu ub. roku w Gliwicach podpisano np. porozumienie ws. utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

W lutym br. uczelnia powołała wraz z KSSE – w formule konsorcjum – Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, które rozpoczęło już działalność w Gliwicach. Ma to być ośrodek wspierający przedsiębiorców we wdrażaniu i stosowaniu technologii przemysłu 4.0, a także zajmujący się promocją i edukacją w tym zakresie. Funkcjonowanie takich centrów uwzględniają plany rządu związane m.in. z utworzeniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Twórcy gliwickiego Centrum sformułowali katalog pożądanych kompetencji, jakie powinien posiadać inżynier odpowiadający potrzebom przemysłu 4.0. Następnie Politechnika przygotowała i zrealizowała autorski program szkoleniowy Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 – będący odpowiedzią na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju do opracowania koncepcji szkoleń dla Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0. Łącznie pod kątem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 przygotowano już 22 programy szkoleń – do prowadzenia wspólnie z firmami z KSSE.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj