Za nami 4. Forum Inteligentnego Rozwoju.  Na uroczystej Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostały wręczone statuetki podmiotom, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dając podstawę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. W tym roku nagrodę przyznawano w dziewięciu kategoriach: naukowiec przyszłości, innowacyjne technologie przyszłości, samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, instytut przyszłości, dyrektor instytutu przyszłości, innowacje w edukacji, prezes wizjoner oraz rodzima uznana marka. Poniżej znajduje się pełna lina laureatów tegorocznej edycji:

Kategoria: naukowiec przyszłości:

 1. Dr hab. Izabela Nowak, prof nadzw. IITD PAN z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 2. Prof. dr hab. Monika Rakoczy – Trojanowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 3. Dr Anna Wójcik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 4. Dr Iwona Adamska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Mgr inż. Krzysztof Wegner z Politechniki Poznańskiej
 6. Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik – Kwiatkowska z Wydziału Nauk o Środowisku z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
 7. Dr Justyna Sulej z Wydziału Biologii i Biotechnologii z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 8. Dr hab. n. med. Aleksandra Anna Zasada, Prof. NIZP-PZH z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 9. Mgr Rafał Panek z Wydziału Budownictwa i Architektury z Politechniki Lubelskiej
 10. Dr inż. Szymon Szufa z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska z Politechniki Łódzkiej
 11. Mgr inż. Piotr Dukalski z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
 12. Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska z Politechniki Łódzkiej
 13. Dr inż. Maria Kurańska z Politechniki Krakowskiej
 14. Dr hab. Lidia Błaszczyk z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.
 15. Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz z Politechniki Częstochowskiej
 16. Dr hab. Grzegorz Zuzel z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 17. Dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska,  prof. nadzw. IChF PAN z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 18. Dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
 19. Dr inż. Dominika Janiszewska z Instytutu Technologii Drewna
 20. Prezes MNM Diagnostics Dr Paweł Zawadzki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak  z Politechniki Świetokrzyskiej
 22. Dr Aleksandra Zarzyńska – Nowak z Instytutu Ochrony Roślin z Państwowego Instytutu Badawczego.
 23. Prof. dr hab. Artur Terzyk z Wydziału Chemii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 24. Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej z Politechniki Krakowskiej
 25. Dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki z Uniwersytetu Warszawskiego
 26. Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski z Uniwersytetu Szczecińskiego
 27. Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PolŚl z Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Śląskiej
 28. Dr hab. inż. Robert Cierniak z firmy STATREK Sp. z o.o.
 29. Dr hab. inż. Magdalena Wdowin z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 30. Prof. dr hab. Zofia Lipkowska z Instytutu Chemii Organicznej PAN
 31. Dr inż. Jadwiga Kamińska z Instytutu Odlewnictwa Sieci Badawczej Łukasiewcza
 32. Dr Anita Ciesielska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Łódzkiego
 33. Dr hab. Jaonna Błaszczak, prof. Uwr z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
 34. Mgr inż. Sylwia Siebielec z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa z Państwowego Instytutu Badawczego
 35. Dr hab. n. med. Beata Pająk, prof. Nadzw. WIHE z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Gen. K. Kaczkowskiego
 36. Dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 37. Dr n. med. Wioletta Rozpędek oraz prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 38. Dr Aleksandra Wrońska z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 39. Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN z Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 40. Dr inż. Katarzyna Znajdek z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki z Politechniki Łódzkiej
 41. Dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej z Politechniki Warszawskiej
 42. Dr Monika Gosecka z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 43. Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydziału Chemii z Uniwersytetu Gdańskiego
 44. Dr hab. inż. Anna Janeczko z Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
 45. Dr inż. Ewelina Milińska z Instytutu Fizyki PAN
 46. Dr Izabela Zając z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 47. Prof. dr hab. Leszek Roszkowski z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN
 48. Dr hab. inż. Przemysław Data z Politechniki Śląskiej
 49. Dr  hab. Tomasz Goszczyński z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 50. Mgr Aleksandra Cybulska z Insytutu Parazytologii PAN
 51. Dr hab. Anna Aksmann z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Gdańskiego
 52. Dr inż. Sebastian Kraszewski z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki z Politechniki Wrocławskiej
 53. Dr hab. Renata Szymańska, prof. AGH z Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
 54. Dr n. med. Łukasz Szafron z Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie z Centrum Onkologii
 55. Dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PW z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki z Politechniki Wrocławskiej
 56. Dr hab. Joanna Grzyb z Wydziału Biotechnologii z Uniwersytetu Wrocławskiego
 57. Dr Tomasz Wróbel z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 58. Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii z Uniwersytetu Gdańskiego
 59. Dr n. med. Małgorzata Kalisz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 60. Dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska z Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 61. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski z Politechniki Wrocławskiej
 62. Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z Politechniki Gdańskiej
 63. Dr inż. Katarzyna Adamska z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
 64. Prof. dr hab. Detlef Hommel z Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 65. Dr hab. Katarzyna Młyniec, prof. UJ z Wydziału Farmaceutycznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 66. Dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. nadzw. UJ z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 67. Dr hab. Ewa Sikorska, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 68. Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn z Wydziału Matematyki i Informatyki z Uniwersytetu Wrocławskiego
 69. Mgr Paweł Mateusz Sega
 70. Prof. dr hab. n med. Iwona Stelmach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
 71. Dr Marcin Magierowski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 72. Dr n. med. Mateusz K. Hołda z Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Kategoria: innowacyjne technologie przyszłości:

 1. APA Sp. z o. o.
 2. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 3. MEGMAR
 4. EMT-Systems Sp. z o.o.
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WObit Elżbieta Ober, Katarzyna Ober-Degórska, Jacek Ober
 6. F.B.I. TASBUD S.A
 7. MM Systemy Sp. z o. o
 8. Stensoft Usługi Informatyczne
 9. Weles Acoustics Sp. z o. o.
 10. InfiniteDATA Sp. z o. o
 11. Aqmet Sp. z o. o. Sp. k.
 12. PartGroup Piotr Gertych
 13. Krakodlew S.A
 14. MG4 Sp. z o. o.
 15. Inovatica Bogumił Zięba
 16. Elimen Group S.A.

Kategoria: samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi:

 1. Gmina Międzychód
 2. Gmina Miejska Lubaczów
 3. Miasto Łomża

Kategoria: samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi:

Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód

Kategoria: dyrektor instytutu przyszłości:

 1. Dr Radosław Dziuba, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 2. Dr hab. Daniel Gryko, Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Kategoria: instytut przyszłości:

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych

Kategoria: innowacje w edukacji:

Centrum Informatyczne Edukacji

Kategoria: prezes wizjoner:

Artur Pollak – Prezes, APA Sp. z o. o

Kategoria: rodzima uznana marka:

F.B.I TASBUD S.A.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*