Na temat rozwój oraz nowych obszarów działań „Poltegor-Instytut” Sebastian Wach rozmawia z dyrektorem dr hab. inż. Jackiem Szczepińskim.

Czy dzisiejsze myśl dbałości o środowisko towarzyszy „Poltegor-Instytut” przy realizacji aktualnych projektów badawczych?

Problematyka związana z ochroną środowiska jest bardzo ważnym kierunkiem działalności „Poltegor-Instytut”. Instytut traktuje to zagadnienie jako szczególnie ważne, dlatego istotnym jest poszukiwanie takich rozwiązań, aby działalność górnicza nie tylko rozwiązywała problemy społeczne i zaspokajała potrzeby rynku, ale także nie stanowiła zagrożenia dla środowiska.

Są Państwo jednym z najważniejszych Instytutów w tej branży, czy fundamentem jest wprowadzanie nowych obszarów działań, które niejako wspomagają realizację założonych celów?

W grudniu 2020 roku „Poltegor-Instytut” obchodził jubileusz swojego 70-lecia. Na przestrzeni lat stał się ważną w kraju i w Europie jednostką naukowo-badawczą, w której zakresie działania jest szeroko rozumiana problematyka eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego oraz surowców skalnych.

W jaki sposób rozwijacie Państwo branżę górnictwa odkrywkowego?

Historia Instytutu jest nierozerwalnie związana z rozwojem polskiej branży górnictwa odkrywkowego, a pierwsze lata działalności to przede wszystkim prace projektowe i konstrukcyjne związane z odbudową i modernizacją zniszczonych po wojnie obiektów górniczych. W kolejnych latach Instytut zaangażowany był w budowę i modernizację większości krajowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego i surowców skalnych, a przede wszystkim w budowę kompleksu energetycznego w Bełchatowie.

Obecnie, w dobie trwającej gorącej dyskusji dotyczącej polityki węglowej w Polsce i na świecie, szczególnego znaczenia nabierają aktualne prace Instytutu. „Poltegor-Instytut” realizuje cały szereg badań o znaczeniu strategicznym dla krajowego przemysłu, współfinansowanych z budżetu państwa, środków unijnych oraz przemysłu.

Jak ocenia Pan Dyrektor relację nauki z biznesem?

Z racji swych zadań statutowych, działalność „Poltegor – Instytut” stanowi zaplecze innowacyjno – wdrożeniowe dla kopalń odkrywkowych w Polsce. Kreujemy innowacyjne procesy, technologie, metody oraz rozwiązania techniczne w obszarze geologii, geoinżynierii i górnictwa, zgodnie z polityką bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju. Wieloletnie doświadczenie kadry Instytutu w realizacji różnorodnych tematów badawczych i rozwojowych dla przemysłu stwarza nam możliwości prowadzenia szerokiej działalności badawczo – aplikacyjnej na potrzeby podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz oferowanie im oryginalnych projektów i technologii, badań, ekspertyz i usług specjalistycznych. Większość prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie jest wykonywana na zamówienie przemysłu i wdrażana w gospodarce, co stanowi potwierdzenie ich jakości oraz zainteresowania podmiotów gospodarczych. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj