Opracowanie bezodpadowej technologii wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy, produkcja biopreparatów nowej generacji na bazie unikalnych szczepów mikroorganizmów oraz opracowanie technologii procesu współuwodornienia do wytwarzania biokomponentów dla oleju napędowego – to przykłady projektów wyłonionych w II konkursie programu sektorowego INNOCHEM.

– Sektor chemiczny ma ogromny wpływ na niemal wszystkie aspekty naszego życia. Domy, w których mieszkamy, pojazdy, których używamy, czy nawet produkty spożywcze, które na co dzień konsumujemy bazują na produktach chemicznych. Ich jakość i sposób wytwarzania mają zatem znaczenie dla jakości życia każdego z nas. W konkursie INNOCHEM inwestujemy ponad 72 mln zł w nowatorskie projekty, by motorem dalszego rozwoju polskiej chemii były stworzone przez polskich przedsiębiorców i naukowców innowacyjne produkty i technologie – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

INNOCHEM to jeden z pierwszych programów sektorowych uruchomionych przez NCBR. Powstał w oparciu o studium wykonalności złożone przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W ramach programu wspierane są innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, czyli optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

– W ramach programu INNOCHEM współfinansujemy prace badawczo-rozwojowe, których efektem będą lepsze technologie i produkty stosowane i sprzedawane przez polskie przedsiębiorstwa sektora chemicznego. Zważywszy, że ta branża przetwarza surowce na produkty mające zastosowanie niemal we wszystkich pozostałych sektorach ich lepsza jakość przyczyni się do powstania lub udoskonalenia setek innych produktów, z których korzystają zarówno firmy, jak i odbiorcy indywidualni – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W II konkursie INNOCHEM, którego budżet wynosił 180 mln zł, przedsiębiorcy złożyli 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln zł. W oparciu o przeprowadzoną przez ekspertów ocenę merytoryczną do dofinansowania w łącznej wysokości ponad 72 mln zostało rekomendowanych 17 projektów. Najwyżej oceniony został projekt „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”, zgłoszony przez jedno z czterech przedsiębiorstw z sektora MŚP, które uzyskały dofinansowanie – firmę Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o wynikach II konkursu INNOCHEM dostępne są na stronie NCBR

***

Program sektorowy INNOCHEM jest jednym z 14 programów sektorowych NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). Łączny budżet ogłoszonych do tej pory konkursów to ponad 1,2 mld zł. W I konkursie programu INNOCHEM dofinansowanie w wysokości ok. 104 mln zł otrzymało 29 projektów.

źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj