Enea Operator będąc przedsiębiorstwem nastawionym na rozwój angażuje się w interdyscyplinarne projekty innowacyjne, które przynoszą jej wymierne korzyści.

Na światowych rynkach toczy się dyskusja nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa, które może zastąpić na przykład gaz ziemny. Tym tematem zainteresowała się także Enea Operator  realizując wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i Uniwersytetem Szczecińskim projekt: „Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Enea Operator uczestniczy w europejskim programie Horyzont 2020 od początku jego powstania. W 2020 roku spółka zaangażowała się w dwa nowe projekty w ramach programu: „DRES2Market: techniczne, biznesowe i regulacyjne sposoby na wzmocnienie roli odnawialnych źródeł energii w aktywnym uczestnictwie w rynku energii i rynku usług pomocniczych” i „eNeuron – badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych”.

Enea Operator realizuje także przedsięwzięcia pilotażowe, które finansuje ze środków własnych na przykład: „System do lokalizacji awarii, trasowania oraz identyfikacji kabli w liniach kablowych nn zabudowany na aucie o napędzie elektrycznym”, czy projekt: „Budowa linii kablowej SN metodą płużenia – praktyczne sprawdzenie alternatywnej metody projektowania i budowy linii kablowej SN”. W ramach pilotażu: „Nagrania Prac Pod Napięciem w technologii 360 stopni” przygotowany został film instruktażowy  dla elektromonterów pracujących na liniach średniego napięcia, który można odtwarzać za pomocą specjalnych gogli VR. „Algorytm doboru przełącznika zaczepów” to także pilotażowy projekt, który analizuje, na jakim poziomie należy ustawić przełącznik w transformatorze, aby Klienci otrzymali najlepsze parametry napięcia.

W celu zabezpieczenia urządzeń znajdujących się pod ziemią, Enea Operator opracowała „Projekt pilotażowy ograniczenia liczby uszkodzeń mechanicznych linii kablowych poprzez zastosowanie taśmy z markerami”. W ramach prac projektowych Spółka współpracuje ze specjalistami z  krajowych i zagranicznych uczelni a także angażuje wiedzę i doświadczenie zatrudnionych w niej pracowników. Enea Operator jest także uczestnikiem prac europejskiego Zespołu EDSO oraz bierze aktywny udział w programie badawczym EPRI – „P94: Energy Storage and Distributed Genearation”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj