W miarę jak światowa gospodarka zmierza w kierunku bardziej ekologicznych i innowacyjnych gałęzi przemysłu, popyt na surowce krytyczne – zwłaszcza pierwiastki ziem rzadkich – stał się kwestią o znaczeniu strategicznym.

Materiały te, stanowiące integralną część sektorów zerowej netto, cyfrowej, lotniczej i obronnej, są obecnie pozyskiwane głównie od monopolistycznych dostawców z krajów trzecich. Ta zależność od zewnętrznych dostawców stwarza poważne ryzyko dla łańcuchów dostaw i zagraża odporności gospodarczej Europy, nadrzędnym celom klimatycznym i cyfrowym.

Komisja Europejska zaproponowała kompleksowy zestaw działań ujętych w nowo przyjętej ustawie o surowcach krytycznych, aby sprostać tym wyzwaniom. Ustawa ma na celu zabezpieczenie zróżnicowanego, niedrogiego i zrównoważonego łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich poprzez zwiększenie produkcji europejskiej.

Surowce krytyczne (CRM) stanowią istotny aspekt globalnego łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich, biorąc pod uwagę ich niezastąpioną rolę w strategicznych sektorach, takich jak przemysł o zerowej wartości netto, technologie cyfrowe, przemysł lotniczy i obronny.

Materiały te są niezbędne do produkcji kluczowych technologii, które napędzają europejską transformację ekologiczną i cyfrową. Jednak uzależnienie UE od importu CRM od quasi-monopolistycznych dostawców z krajów trzecich naraża jej łańcuchy dostaw na słabe punkty, które mogą znacznie utrudnić jej realizację celów klimatycznych i cyfrowych.

Rosnące zapotrzebowanie na surowce krytyczne i duża zależność Europy od importu wymagają pilnych interwencji w celu złagodzenia ryzyka związanego z łańcuchem dostaw pierwiastków ziem rzadkich. Następstwa Covid-19 i kryzys energetyczny po inwazji Rosji na Ukrainę uwydatniły te słabości, podkreślając potrzebę zwiększenia odporności gospodarczej poprzez zrównoważone pozyskiwanie surowców krytycznych.

Strategiczna zależność od ograniczonej liczby dostawców będących stronami trzecimi stwarza poważne ryzyko dla UE, zwłaszcza w zakresie zabezpieczania przystępnych cenowo i zrównoważonych łańcuchów dostaw metali ziem rzadkich.

Duża zależność regionu od importu naraża go na znaczne słabości łańcucha dostaw i zagraża jego odporności gospodarczej. Zależności te są często quasi-monopolistyczne, zdominowane przez kilka krajów-dostawców, które mogą zakłócać przepływ pierwiastków ziem rzadkich, kluczowych dla sektorów strategicznych, takich jak przemysł lotniczy, obronny i cyfrowy.

Co więcej, te słabości zostały jeszcze bardziej uwypuklone podczas ostatnich kryzysów, takich jak Covid-19 i następstwa energetyczne po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W odpowiedzi na te wyzwania UE przyjmuje środki ograniczające ryzyko, aby zwiększyć odporność i dywersyfikację swojego łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich. Kluczowym elementem jest proponowana ustawa o surowcach krytycznych, której celem jest monitorowanie i ograniczanie ryzyka związanego z zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

https://www.innovationnewsnetwork.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj