Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych skupia się nie tylko na badaniach podstawowych, ale realizuje również wiele projektów o dużym potencjale wdrożeniowym.

Nie bez powodu INTiBS PAN we Wrocławiu ma na swoim koncie coraz więcej zgłoszeń patentowych w kraju i na świecie. W ostatnim czasie szczególną uwagę przykuwają trzy innowacyjne projekty Instytutu.

W marcu 2018 roku zakończył się program dotyczący zbadania mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców, a w toku prac rozszerzono plan badań o zsynchronizowanie i scharakteryzowanie pod kątem białej emisji jeszcze jednej matrycy krystalicznej – ceranu strontu. Badania zakończyły się stworzeniem produktu o wysokim potencjale wdrożeniowym i na to samo naukowcy liczą podczas pracy nad obecnie trwającymi projektami.

Pierwszy z nich to „Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości”, w ramach którego badane są związki powstałe na bazie pierwiastków d-elektronowych. W jakim celu? Otóż związki te tworzą liczną klasę materiałów o bardzo szerokim zastosowaniu, m.in. w fotowoltaice. Badane są też pod kątem magnetooporu, pamięci kształtu czy nadprzewodnictwa. Nie tylko wysoka funkcjonalność, ale też łatwa modyfikacja składu, morfologii i różne parametry zewnętrzne sprawiają, że związki te stają się materiałami przyszłości.

Instytut prowadzi też badania nad opracowaniem technik wysoce czułego obrazowania termicznego układów biologicznych i mikroelektronicznych w czasie rzeczywistym wykorzystujących nowy rodzaj termometrów luminescencyjnych w ramach projektu „High sensitive luminescent thermometry for biomedical and microelectronic application”. W zaproponowanym podejściu do bezkontaktowego wyznaczania temperatury nanokryształów wykorzystuje się stosunek intensywności emisji jonów metali przejściowych i jonów lantanowców. Biorąc pod uwagę fakt, że intensywność luminescencji luminoforów domieszkowanych jonami metali przejściowych jest w znacznie większym stopniu zależna od temperatury w porównaniu do luminescencji jonów lantanowców, stosunek intensywności ich emisji pozwala na pomiar temperatury z bezprecedensową czułością.

Oba obecnie trwające projekty realizowane są dzięki funduszom krajowym i europejskim, a zakończą się odpowiednio w 2021 i 2020 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj