PROCES ANAMMOX w służbie środowisku

0

Jednym z głównych wyzwań ochrony środowiska jest zapobieganie zanieczyszczeniom zasobów wodnych, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością efektywnego oczyszczania ścieków.

– Obecnie kładzie się nacisk na najbardziej przyjazne środowisku metody oczyszczania, czyli metody biologiczne, mówi mgr inż. Anna Banach-Wiśniewska z Politechniki Śląskiej odpowiedzialna za projekt pt. „Charakterystyka i aktywność immobilizowanej biomasy bakteryjnej podczas prowadzenia procesu anammox w niskich temperaturach”.

Proces anammox polega na bezpośredniej konwersji wymagających usunięcia z wody związków azotowych (azotu amonowego i azotanów  III) do nieszkodliwego azotu cząsteczkowego występującego w powietrzu.

Jednym ze sposobów na zatrzymanie mikroorganizmów w systemie, przy jednoczesnym prowadzeniu procesu o wysokim tempie usuwania związków azotowych jest immobilizacja, czyli unieruchomienie  biomasy bakteryjnej.

– Zajmuje się procesem anammox, który jest bardziej przyjazny w oczyszczaniu ścieków. Mimo wielu zalet procesu, jego zastosowanie w systemach oczyszczania ścieków nie jest pozbawione trudności. Bakterie anammox charakteryzują się wolnym tempem wzrostu, który wiąże się z problemem utrzymania odpowiedniej ilości biomasy w układzie oczyszczania, dodaje naukowiec.

Co jest głównym celem projektu?

– Głównym celem projektu jest analiza oraz charakterystyka zbiorowiska bakterii anammox w przypadku immobilizowanej biomasy podczas prowadzenia procesu w niskich temperaturach. Uzyskane wyniki pozwolą na zbadanie wpływu immobilizacji na skład bakterii, jej różnorodność podczas zmian temperatury. Jej zmiana w badanych reaktorach pozwoli na badanie zdolności adaptacyjnych bakterii anammox.

– Pierwszy etap projektu zakładał dobór odpowiedniej metody immobilizacji dla badanej biomasy, a następnie w drugim etapie proces anammox prowadzony jest przez bakterie immobilizowane w nośnikach podczas obniżania temperatury (od temperatury optymalnej dla bakterii anammox 30 st. C, do zbliżonej temperatury ścieków, czyli 15 st. C).

Zastosowanie immobilizacji w procesie badanym przez mgr inż. Annę Banach-Wiśniewską może otworzyć drogę dla szerszej aplikacji procesu w głównym ciągu oczyszczania i przyczynić się do zwiększenia ilości biomasy anammox w układach technologicznych.

Badania są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr grantu: 2016/23/N/NZ9/02147).

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*