Rozmowa z panią dr hab. inż. Iwoną Pełech, prof. ZUT

Jaka idea przyświecała rozpoczęciu badań nad realizowanym projektem?

Od wielu lat pracownicy Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z sukcesami zajmują się szeroko rozumianymi procesami katalitycznymi. W obliczu wymogów stawianych przez Unię Europejską związanych z ograniczeniami emisji ditlenku węgla, należy poszukiwać sposobów które zminimalizują emisję tego gazu. Najwięcej CO2 generuje przemysł energetyczny, chemiczny oraz transport, gdzie jako źródło energii wykorzystywane są paliwa kopalne. W tych też obszarach interesującą alternatywą wydaje się być otrzymywanie wodoru jako magazynu energii, w procesach wykorzystujących źródła energii odnawialnej i w których nie mamy do czynienia z emisją CO2. Jednym z tego typu rozwiązań jest otrzymywanie wodoru w procesie fotokatalitycznego rozkładu wody przy udziale światła słonecznego. Proces ten stanowi jednocześnie etap fotokatalitycznej redukcji CO2 podczas której, można uzyskać wodór, metan, czy inne użyteczne związki.

Jakim założonym celom służy realizacja projektu?

Otrzymywanie wodoru w procesach fotokatalitycznych z pewnością stanowi atrakcyjną alternatywę do tradycyjnych metod jego produkcji, ze względu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz brak emisji ditlenku węgla. Jednakże główną przeszkodą ograniczającą otrzymywanie wodoru w procesie fotokatalizy jest fakt, że ditlenek tytanu absorbuje prawie wyłącznie promieniowanie z zakresu UV, czyli promieniowanie słoneczne jest wykorzystywane jedynie w niewielkim stopniu. Celem projektu jest zwiększenie aktywności ditlenku tytanu w świetle UV oraz jego aktywacja pod wpływem światła widzialnego poprzez domieszkowanie ditlenku tytanu metalami/niemetalami. Celem inicjatywy jest również wzmacnianie stosunków dwustronnych, zacieśnianie współpracy oraz pogłębianie wzajemnej wiedzy pomiędzy partnerami projektu w obszarze zielonej transformacji, czyli transformacji niezbędnej do sprostania zmianom klimatycznym i wyzwaniom środowiskowym.

Na czym polegają procesy, które są przedmiotem badań w realizowanym projekcie?

Tak jak wspomniałam, do produkcji wodoru można wykorzystać zjawisko fotokatalizy. Fotokataliza jest procesem chemicznym, polegającym na zmianie szybkości reakcji chemicznej z udziałem światła w obecności substancji zwanej  fotokatalizatorem. Cechą odróżniającą katalizę tradycyjną od fotokatalizy jest przede wszystkim fakt, iż w pierwszym przypadku mamy do czynienia z termiczną aktywacją katalizatora, natomiast w drugim aktywacja katalizatora odbywa się za pomocą kwantów promieniowania, zwanych fotonami, charakteryzujących się odpowiednią długością fali.

Skąd pomysł na wykorzystanie ditlenku tytanu jako fotokatalizatora w procesie fotokatalizy?

W procesie fotokatalizy wykorzystuje się rożnego typu związki, na przykład: siarczek cynku i kadmu, selenek kadmu, tlenek wanadu(III), tlenek cynku czy tlenek tytanu(IV). Ten ostatni jest jednym z najczęściej stosowanych fotokatalizatorów ze względu na wysoką aktywność oraz właściwości fizykochemiczne jakie posiada. Jest on tani, nietoksyczny, odporny chemicznie i stosunkowo łatwy w obróbce. Z tego względu wykorzystywany jest do degradacji zanieczyszczeń w fazie gazowej oraz ciekłej, w powierzchniach samoczyszczących czy w procesie fotorozkładu wody. Wadą ditlenku tytanu jest to, iż absorbuje on prawie wyłącznie promieniowanie z zakresu UV, które stanowi około 3-4 % promieniowania słonecznego będącego źródłem energii w procesach fotokatalitycznych, co ogranicza zastosowanie TiO2 w postaci niezmodyfikowanej. Istnieje kilka metod mających na celu aktywowanie TiO2 światłem widzialnym, w tym jego domieszkowanie. W ramach projektu, otrzymany zostanie ditlenek tytanu domieszkowany metalami/niemetalami co potencjalnie umożliwi jego aktywację pod wpływem światła widzialnego lub pozwoli na zwiększenie aktywności w świetle UV.

Czemu służyć ma proces pozyskiwania wodoru za pomocą fotokatalizy?

Wodór jest szeroko stosowanym surowcem chemicznym. Stosuje się go w dużych ilościach w procesie syntezy amoniaku, procesach rafineryjnych oraz w wielu innych procesach chemicznych i metalurgicznych. W wodorze dostrzega się również potencjał jako bezemisyjnego paliwa np. do pojazdów samochodowych. Obecnie praktycznie cały wodór produkowany jest z surowców węglowodorowych np. z metanu i wyższych węglowodorów lub z węgla w tzw. procesach konwersji z parą wodną. W trakcie wytwarzania wodoru powstaje produkt uboczny w postaci dwutlenku węgla. Uważa się go za gaz cieplarniany, przez co tak pozyskiwany wodór jest uznawany za nieekologiczny. Badania nad fotokatalizatorami wykorzystywanymi w procesie pozyskiwania wodoru z użyciem energii słonecznej wpisują się nie tylko w strategię pozyskiwania tego ważnego surowca, ale również w strategię ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Jak wyniki badań mogą przysłużyć się rozwojowi gałęzi paliw ekologicznych?

Paliwami ekologicznymi są paliwa przy produkcji których wykorzystywane są odnawialne źródła energii, a ich produkcja nie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Odnawialne źródła energii obejmują energię: wiatru, hydrotermalną, geotermalną czy aerotermalną. Niewyczerpanym źródłem energii jest również nasza najbliższa gwiazda, czyli Słońce. Niestety na dany obszar energia ta dociera okresowo, co związane jest z występowaniem pór dnia, a jej natężenie uzależnione jest również od pory roku i warunków atmosferycznych. Efektywne wykorzystanie energii słonecznej jest możliwe wówczas, kiedy jest ona zmagazynowana w nośnikach energii, z których najbardziej obiecującym wydaje się być wodór produkowany właśnie przy udziale promieniowania słonecznego. Tak zmagazynowaną energię można praktycznie wykorzystać w dowolnym momencie i przeznaczyć ją na dowolny cel. Wodór można również wykorzystać jako surowiec w syntezach chemicznych, co może przyczynić się do ograniczenia zużycia surowców kopalnych i emisji CO2.

Jak wygląda perspektywa komercjalizacji badań?

Komercjalizacja tego typu badań zawsze pozostaje najtrudniejszy etapem, również w przypadku otrzymywania wodoru w procesach fotokatalitycznych sprawa nie przedstawia się inaczej. Pomimo, że wciąż trwają intensywne badania związane z procesem fotokatalitycznego rozkładu wody, czy też procesem fotoredukcji ditlenku węgla, to jednak obecnie otrzymywane wydajności wodoru nie są wystarczające jeżeli chodzi o jego zastosowanie na skalę przemysłową. Dlatego też prowadzone są tak liczne badania nad poprawą aktywności fotokatalizatorów, a co za tym idzie nad poprawą wydajności produkcji wodoru.

Jakie jednostki, poza ZUT, biorą udział w projekcie?

W  inicjatywie Nr FWD-Green-3, zgłoszonej w Konkursie pt. „Synergiczne domieszkowanie ditlenku tytanu za pomocą metali i niemetali w celu wytworzenia wodoru w świetle UV i Vis” finansowanej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej, „FWD”, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 udział biorą partnerzy norwescy reprezentujący następujące ośrodki: University of South-Eastern Norway, SINTEF Industry, SINTEF Ocean. W ramach współpracy spotkanie z partnerami, w celu omówienia wyników prac, zaplanowane jest na połowę lutego 2024 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj