O innowacyjnej technologii w budowie nawierzchni drogowych rozmawiamy z dr inż. Agnieszką Woszuk, pracownikiem Katedry Geotechniki Politechniki Lubelskiej  oraz kierownikiem projektu pn.: „Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu” realizowanego w ramach IX edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

W swojej działalności naukowo-badawczej koncentruje się Pani Doktor na udoskonalaniu technologii nawierzchni drogowych. Jaka jest geneza podjęcia się tej tematyki badawczej?

Głównym obszarem moich zainteresowań są technologie budowy nawierzchni drogowych zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Środowisko naturalne, czyste powietrze, nieskażona woda – są to w moim przekonaniu bezcenne skarby, które jednak bardzo łatwo możemy utracić. Nie należy zapominać, iż zachodzące procesy zanieczyszczenia i degradacji są trudne do odwrócenia. Często już wręcz niemożliwe. 

W czym tkwi innowacyjność opracowywanej technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu? Jakie korzyści wypływają z zastosowania w niej zeolitów?

Technologia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu przez funkcjonalne struktury zeolitowe pozwoli na obniżenie temperatury produkcji o około 20°C. Przynosi to szereg korzyści ekonomicznych, środowiskowych oraz technologicznych. Istotą innowacyjności jest sposób obniżenia tych temperatur. Zastosowane zeolity syntetyczne posiadają ściśle zaprojektowane na etapie syntezy parametry fizykochemiczne umożliwiające efektywne spienienie asfaltu. Dodatkowo cechy zastosowanych materiałów pozwalają na ich modyfikację wodą. To z kolei korzystnie wpływa na efekt spienienia asfaltu, a tym samym na koszty produkcji mas bitumicznych.

Na czym polega proekologiczny aspekt projektu?

Obniżenie temperatury produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych skutkuje zmniejszeniem emisji do atmosfery CO2 oraz obniżeniem emisji wyziewów i aerozoli. Poza oczywistym aspektem proekologicznym, również zwiększa się bezpieczeństwo oraz komfort pracy osób przy produkcji i wbudowywaniu WMA w nawierzchnię drogową.

Technologia znajdzie zastosowanie oczywiście w budownictwie drogowym. Jakie będą jej wymierne korzyści w skali „makro” i „mikro”- z punku widzenia jednostkowej firmy budowlanej?

Poprzez wdrożenie rezultatów projektu przedsiębiorstwa świadczące usługi budownictwa drogowego będą mogły zwiększyć zarówno ilość realizowanych zamówień, jak i jakość oferowanych usług.

Zmniejszenie energochłonności produkcji również przyczyni się do poprawny rentowności przedsiębiorstw. Możliwe będzie podjęcie zleceń, które do tej pory były nieosiągalne, ze względu na ograniczony zasięg działania wytwórni mas bitumicznych. W efekcie realizacji projektu rynek dla wielu przedsiębiorstw zostanie znacząco powiększony.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wydłużenia okresu świadczenia usług, jako że do chwili obecnej niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zbyt niskie temperatury powietrza i podłoża w dużym stopniu nie tylko determinują, ale również ograniczają okres świadczenia usług budowlanych.

Czy możemy spodziewać się praktycznych zastosowań również w innych obszarach?

Z uwagi na swoje właściwości zeolity są stosowane w wielu dziedzinach przemysłu: inżynierii środowiska, budownictwie, rolnictwie, a nawet medycynie. Nad nowymi kierunkami zastosowania zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pracuje zespół naukowców z Politechniki Lubelskiej pod kierownictwem prof. Wojciecha Franusa.

W jaki sposób wyniki Pani prac badawczych mogą przełożyć się na standard prowadzonych prac wdrożeniowych?

Jednym z celów trwających prac B+R jest powiązanie właściwości fizykochemicznych zeolitów z możliwością efektywnego spienienia asfaltów. Takie podejście pozwoli selekcjonować zeolity z uwagi na możliwość obniżania temperatur technologicznych mas bitumicznych jedynie na podstawie znajomości parametrów tych materiałów, co uprości i skróci prace wdrożeniowe związane z tego typu technologiami.

Na jakim obecnie etapie realizacji znajduje się projekt?

Zakończyły się już badania materiałów zeolitowych oraz ocena ich wpływu na efekt spienienia asfaltów. Jednym z efektów dotychczasowych prac są dwa zgłoszenia patentowe. Przy czym wdrożeń można się spodziewać po zakończeniu prac przewidzianych w projekcie.

Rozmawiała Joanna Laskowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj