Miarą sukcesu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) będzie to, czy prace badawczo-rozwojowe, na które przeznaczane są środki, spowodują istotny wzrost kapitalizacji polskiej gospodarki – ocenia nowy dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

O tym, że został on nowym szefem instytucji, poinformowano w piątek na konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

„To, co powinno zostać w chwili obecnej podkreślone i wzmocnione, to komercjalizacja” – mówił prof. Maciej Chorowski z Politechniki Wrocławskiej. W jego ocenie, z sukcesem będziemy mieli do czynienia nie wtedy, gdy dokładnie rozliczymy projekt, ale gdy uda się skutecznie go skapitalizować. „Jeżeli miałbym podać pojedynczy parametr, którym chcielibyśmy – w uzgodnieniu z panem premierem – mierzyć skuteczność środków przeznaczanych na prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wdrożenie – to chcielibyśmy, aby one powodowały istotny wzrost kapitalizacji polskiej gospodarki” – podkreślił nowy dyrektor NCBR.

Obecny na piątkowej konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przypomniał, że w poprzednich latach Polska wydała na rozwój innowacyjności wiele miliardów złotych i w tym samym czasie w rankingu innowacyjności spadliśmy jako kraj do najniższej kategorii w Europie. Dlatego kluczowym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. planu Morawieckiego) jest przekształcenie polskiej gospodarki z imitacyjnej do innowacyjnej.

„Zadaniem i największym wyzwaniem zarówno dla NCBR, jak i dla ministerstwa nauki, a przede wszystkim dla samych uczonych i przedsiębiorców, będzie zbudowanie pomostu między nauką a biznesem, który pozwoli nam przekroczyć tę +dolinę śmierci+, jaka rozciąga się między badaniami a wdrożeniami” – mówił minister.

W jego ocenie NCBR jest jedną z najważniejszych instytucji, która będzie odgrywać rolę w tym procesie.

Jak wyjaśnił Gowin, elementem planu Morawieckiego będzie wskazanie tych obszarów gospodarki, które mają największy potencjał rozwojowy. „Rolą NCBR, kierowanego przez prof. Chorowskiego, będzie z kolei skierowanie odpowiedniego strumienia środków na obszary badań, które będą skorelowane z tymi priorytetowymi obszarami gospodarczymi” – powiedział.

„Jestem przekonany, że dzięki działalności NCBR pod nowym kierownictwem, a przede wszystkim dzięki wpisaniu go w przemyślaną świadomą zaplanowaną politykę przemysłową, ta +dolina śmierci+ przestanie straszyć polskich naukowców i polskich przedsiębiorców” – ocenił Gowin.

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski jest dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz prezesem Wrocławskiego Parku Technologicznego. W 1990 r. obronił na tym wydziale doktorat z zakresu fizyki technicznej. Dziewięć lat później uzyskał habilitację za rozprawę w zakresie chłodnictwa i kriotechniki.

Prof. Chorowski uczestniczył w pracach badawczo-rozwojowych w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, a następnie w projektowaniu Wielkiego Zderzacza Hadronów (and. LHC) – największego na świecie akceleratora cząsteczek. Chorowski jest reprezentantem polskiego przemysłu w CERN (ang. Industrial Liaison Officer) oraz inicjatorem transferu technologii wykonywania elementów detektorów gazowych z CERN do przemysłu polskiego. Dorobek naukowy profesora to ponad 90 prac opublikowanych z dziedziny kriogeniki, nadprzewodnictwa stosowanego i nowych technologii w energetyce.

Nowy dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu na podstawie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz rozporządzenia ministra nauki z 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Od 1 stycznia 2011 r. funkcję dyrektora NCBR pełnił prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. W styczniu 2016 r. złożył on jednak rezygnację. Do czasu wyboru jego następcy kierowanie NCBR minister nauki powierzył dotychczasowemu zastępcy dyrektora, prof. Jerzemu Kątckiemu.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj